Architektura / občanské stavby

Smuteční síň pro Roudnici nad Labem od ARC

Další zajímavý návrh ze soutěže na smuteční síň do Roudnice nad Labem je od studia ARC PROJEKT.

Veronika Veselá , 26. 8. 2011

Architektonická kompozice je založena na spolupůsobení tří základních prvků, lineárního uzavřeného pravoúhlého bloku servisní a provozní části, vznášející se desky zastřešení tohoto bloku a prostorově a hmotově zvýrazněného hranolu vlastní smuteční síně.

Přístupová cesta určená linií zdi vrcholí v těžišti celé hmotové kompozice, kde dochází ke změně prostorového uspořádání, vstupní hala je průnikem dvou světů, odrazem zlomu, který nastal smrtí, hmota smuteční síně je vzhledem k linii cesty a páteřní stěny pootočená, její podélná osa je orientována exaktně ve směru sever - jih.

Jestliže směr linie cesty a lineárního bloku reaguje jednak na proporce pozemku, okolní zástavbu a navazuje na členění širšího území, jednak na symboliku života s jeho rytmem, řádem, pravidly,... pak směřování a kompozice hranolu síně se odkazuje svojí orientací k pohybu slunce a světovým stranám jako symbolice vyšší moci, změny v životě, zlomu.

Vlastní prostor smuteční síně pak odráží svou hmotovou kompozicí průnik obou těchto principů transformací dvou hran střešní desky. Atmosféra vnitřního prostoru je umocněna světelnými proměnami, slunce během celého dne proniká do prostoru síně průzory ve stěnách a střeše a jeho paprsky směřují ke katafalku.

Princip dispozice a vnitřního provozu je odrazem hmotové a prostorové kompozice objektu. Lineární pravoúhlý blok obsahuje servisní část (kanceláře, příslušenství pro veřejnost), prostory pro pozůstalé (oddělená klidná část s vlastním atriem, ve kterém je strom - jabloň a separovaným přístupem do smuteční síně) a provozní část (technický provoz síně), napojená na manipulační dvůr. Jednotícím prvkem je podélná páteřní chodba. Vstupní hala pro veřejnost je spojujícím prvkem mezi vlastní síní a obslužným blokem, ústí do ní hlavní cesta, lemovaná linií zdi, která prochází celou stavbou.

 

<p>&#160;</p>

<p>&#160;</p>

<p>&#160;</p>

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři