Architektura /

Soutěž na kulturní centrum v Rožnově

Další ze soutěží, které na letošní rok připravilo město Rožnov pod Radhoštěm, je v plném proudu. Tentokrát se jedná o kulturní centrum, které bude stát na místě současného kina Panorama.

EARCH.CZ , 12. 8. 2016

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu víceúčelového kulturního centra o dvou společenských sálech a souvisejících venkovních ploch ve vytyčeném řešeném území. Návrh vyřeší prostorové, provozní, funkční i estetické uspořádání objektu a jeho návaznosti na okolí dle těchto soutěžních podmínek, zejména při dodržení ekonomických možností vyhlašovatele.

Řešená lokalita se nachází v blízkosti centra města, přesto však v relativně klidném prostředí. V blízké budoucnosti očekáváme rozvoj kulturních aktivit na ulici Bezručova (kulturní centrum, areál bývalé továrny Loana, městská knihovna, blízká Galerie Crears). V území se dnes nachází kino Panorama (určené k demolici), vzrostlé stromy a zpevněné plochy různé kvality.

Lokalita slouží zároveň jako předprostor Základní školy Pod Skalkou, což musí být respektováno. Místo je dobře přístupné pěší, cyklistickou i individuální automobilovou dopravou, včetně možnosti příjezdu autobusů. Ve východní části řešeného území se nachází parkoviště, jež bude sloužit také pro částečné pokrytí parkovacích potřeb kulturního centra.

Řešené území je obklopeno různorodou zástavbou staveb veřejné vybavenosti (škola, průmyslový areál, supermarket, služby), ale i rodinného a hromadného bydlení. Jde o plochu na okraji dávného koryta řeky Bečvy, která dnes teče asi 250 m jižněji, a na úpatí masivu Skalka, který vytváří přirozenou ochranu ze severní strany. Působivý je výhled na masiv hory Radhošť.

Více informací můžete najít na webu města nebo stránkách ČKA.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 12. 8. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři