Architektura / bytové domy

Stanislav Fiala navrhuje na smíchovskou náplavku bytové domy se živým parterem

Pražská čtvrť Smíchov patří v současnosti mezi nejrychleji se rozvíjející čtvrti v rámci celého hlavního města Prahy. Cíl je jasný: propojit perspektivní lokalitu v blízkosti samotného centra s okolní městskou strukturou, aktivovat její potenciál a vytvořit tak atraktivní městskou čtvrť. O takový záměr se snaží i připravovaný projekt Šemíkův břeh z dílny renomovaného architekta Stanislava Fialy. Projekt se nachází přímo na smíchovské náplavce u železničního mostu a nabídne stovky nových bytů, obchody s kavárnami i veřejně přístupnou promenádu podél Vltavy.

Matěj Beránek , 5. 10. 2018

PRAŽSKÝ MANCHESTER

Pestrá historie dnešního Smíchova sahá až do středověku, kdy zde měl svůj dvůr král Jan Lucemburský. Za jeho vlády vznikaly na klášterních pozemcích levého břehu Vltavy rozlehlé vinice, chmelnice a pastviny pro chov skotu. Podmínky pro další rozvoj území jižně od Malé Strany připravil císař Karel IV., který ve 14. století nechal plochu Smíchova rozparcelovat. Reprezentativní šlechtická a měšťanská sídla zde ovšem začala vznikat až během 16. století.

Překotný rozvoj Smíchova nastartovala industrializace a urbanizace 18. a 19. století, kdy Smíchov díky velkému množství průmyslových komínů získal přezdívku pražský Manchester. Není proto divu, že většinu zdejších obyvatel tvořili dělníci pracující ve slavných smíchovských továrnách.

TRANSFORMACE ZAČÍNÁ

Situace se začala měnit až ke konci minulého století, kdy postupně docházelo k rušení tamních továren a průmyslových areálů. Od té doby zažívá Smíchov velkou transformaci z dělnické čtvrti na moderní městkou část. V tomto ohledu představuje výraznou etapu proměny vytvoření rušné dopravní křižovatky Anděl, kde na začátku tisíciletí vznikla velká administrativní budova Zlatý Anděl od slavného francouzského architekta Jeana Nouvela spolu s obchodním a kulturním centrem Nový Smíchov. 

Za návrhem obchodního domu stojí architektonický ateliér D. A. Studio, kde kromě Martina Rajniše, Tomáše Prouzy, Jaroslava Zimy a dalších působil i Stanislav Fiala. Ateliér navíc v 90. letech sídlil přímo na Smíchově, kde si vzhledem k dalším projektům na tomto území pronajal kanceláře v budově pivovaru Staropramen. D. A. Studio zpracovalo také na území průmyslového areálu Tatra Smíchov za Andělem řešení dvou bloků a celkovou studii regulace území pro tehdejší Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy. V této souvislosti architekti ovlivnili například trasu výjezdu ze Strahovského tunelu, čímž se snažili zabránit plánované demolici velké části starého Smíchova. Architekt Fiala tak stál u samých začátků velké transformace a revitalizace Smíchova, na kterou nyní do jisté míry novým projektem navazuje.

VYUŽÍT POTENCIÁL

Atraktivní lokalita Smíchova spolu s dobrým napojením na centrum Prahy v současnosti vyvolává stále větší zájem obyvatel i investorů o tuto čtvrť. Na mnoha místech Smíchova najdeme zanedbaná a dlouhodobě nevyužívaná „území nikoho“, která v sobě skrývají velký potenciál pro další rozvoj moderní čtvrti. Vlajkovou loď současného rozvoje Smíchova představuje projekt Smíchov City, který má na místě brownfieldu bývalého nákladového nádraží o rozloze 20 hektarů vytvořit novou městskou čtvrť v podobě blokové zástavby, která je pro Smíchov charakteristická.

Rozvoj Smíchova reaguje také na dnešní bytovou krizi v hlavním městě, kde kvůli nedostatku nových bytů strmě stoupají ceny nemovitostí. Namísto rozšiřování Prahy a zabírání půdy tak především Institut plánování a rozvoje připravující nový Metropolitní plán preferuje zástavbu nevyužitých pozemků uvnitř města.

Lokalita projektu Šemíkův břeh se nachází na smíchovské náplavce u železničního mostu

ŠEMÍK

Součástí připravovaných kroků pro další transformaci Smíchova je také revitalizace části smíchovské náplavky u železničního mostu, v rámci které by mělo dojít ke zpřístupnění břehu Vltavy a výstavbě nových bytů. Za projektem s názvem Šemíkův břeh odkazujícím na historickou pevnost Vyšehrad, jež se nachází nad protějším břehem, stojí Stanislav Fiala se svou kanceláří FIALA+NEMEC. Investorem projektu je pak společnost SEBRE, se kterou Stanislav Fiala spolupracuje dlouhodobě. V poslední době společně v Praze realizovali  

například administrativní dům DRN na Národní třídě s napojením na sousední památkově chráněný Schönkirchovský palác, za který letos Fiala obdržel cenu Grand Prix architektů nebo rekonstrukci reprezentativního Šporkovského paláce s dostavbou Josefa Gočára, která aktuálně získala cenu Stavba roku.

Záměrem projektu Šemíkův břeh je transformace dnes těžko prostupného areálu golfového centra Erpet, přilehlého fotbalového hřiště a pozemního parkoviště. Se zástavbou tohoto území počítá rovněž připravovaný Metropolitní plán. Potenciál řídce využívaného místa spočívá především v těsném kontaktu s Vltavou, výhledem na Vyšehrad a budoucím přímým přístupem na umělý ostrov Císařská louka, který by měla umožnit nová lávka pro pěší a cyklisty.

Hmota objektu reaguje na okolní blokovou zástavbu, umožňuje protažení kolmých ulic až k řece

SOUČÁSTÍ MĚSTA

Fialův návrh reaguje na okolní městskou strukturu činžovních bloků. Komplex tvoří tři oddělené objekty, které navazují na sousední bloky a ulice a umožňují tak průchod areálem až k řece. Návaznost projektu na své okolí je pro Fialu zásadní, novou zástavbu totiž vnímá jako součást města – nevytváří proto uzavřené plochy, ale naopak chce umožnit vznik veřejného prostoru kolem celé půdorysné stopy nových domů. 

Po obvodu nových bytových domů proto Fiala navrhuje veřejně přístupný parter s kavárnami, obchody a dalšími službami. Uprostřed návrhu pak má vzniknout hlavní osa se stromy navazující na zamýšlenou lávku spojující smíchovský břeh s Císařskou loukou. Výška domů je stanovena na 5 pater, aby nepřesáhla okolní zástavbu. Se stejnou velikostí počítá rovněž Metropolitní plán. Součástí projektu je také vytvoření promenádního veřejného prostoru podél řeky s moly vedoucími až k vodní hladině.

SEBRE aktuálně jedná o změně územního plánu, aby mohlo dojít k realizaci záměru. Návrh již podpořila městská část Praha 5 i magistrát. Developerská společnost SEBRE zároveň s městskou částí uzavřela memorandum o náhradě sportovních ploch – podle dostupných informací by měla investovat do jiných sportovišť. 

V parteru celého objektu se mají nacházet komerční plochy, středem pak prochází hlavní osa se stromy

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři