Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Nová radnice v Rapotíně

Objekt je protáhlého hranolovitého objemu s podraženým prostorem v přízemí, nad kterým se teprve nachází další dvě plnohodnotná patra.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. , 15. 12. 2014

Urbanisticko architektonické řešení:

Objekt je umístěn za bývalým kulturním domem (dnešní objekt „Brána do Jeseníků“), osa objektu je shodná s původním objektem a respektuje tak převládající osové orientace objektů podél ul.Šumperské.Výškově je navrhovaná hmota srovnatelná s výškou kult.domu. Urbanistická situace s paralelním umístěním obou veřejných staveb vytváří společný nástupní předprostor, vyplněný příjezdem vozidel a přístupem pěších, plochami parkování a objezdnou komunikací umožňující otáčení autobusů.

Dispoziční a hmotové řešení objektu:

1.NP je opticky podražené, je chápáno jako otevřené vstupní podlaží s prosklením po obvodu a s technickým zázemím uzavřeným pevným obvodem. Vstupní stěna je odsunuta a v krytém závětří jsou umístěny informační vitriny se stojany na kola. Návštěvník vstupuje do přehledné prosklené vstupní části se schodištěm a výtahem, plocha vlevo je využita jako výstavní prostor. V bloku s pevným obvodem je pak umístěna prostorná garáž pro 4 vozy třídy O2 a technické zázemí objektu. Prostor je navržen tak, aby mohl být při mimořádných událostech např.zaplaven.

Patra 2.NP a 3.NP jsou řešena nad půdorysným schématem, kdy excentricky umístěný vertikální komunikační uzel se schodištěm a výtahem oboustranně obsluhuje vnitřní chodby, které dělí plochu na dispoziční trojtakt. Chodby slouží pro čekání návštěv. V poloze protilehlé schodišťovému uzlu se nachází sociální vybavení – WC vč.TP, úklidová komora a kuchyňka s denním koutem. V patrech jsou u WC střídavě pro muže a ženy vytvořeny sprchové kabiny.

Administrativní plochy přiléhající k obvodovým stěnám jsou půdorysně členěny na jednotlivé kanceláře s archivy, zasedací místnosti a v případě sekretariátu je tento doplněn o malou kuchyňku a pohotovostní WC. Půdorysné dělení je navrženo montovanými SDK příčkami na lité průběžné podlahy, aby byla umožněna budoucí variabilita s přizpůsobováním dispozic případným změnám provozu. Tím by spolu s možností úpravy využití 1.NP na úkor výstavního prostoru měla být výrazně prodloužena morální životnost objektu.

Vertikální komunikační uzel vytváří chráněnou požární únikovou cestu. Jeho veškeré obvodové konstrukce jsou řešeny jako požárně dělící stěny (požární zděné konstrukce, pevná prosklení i plně prosklené dveře). Schodiště je železobetonové tvořené zalamovanými stupni - zalamovanou betonovou deskou tl.cca 125mm, opřenou přes kovové masivní trny do svislého kovového sloupu. Výtah je umístěn v prosklené šachtě, kabina je rovněž prosklená.

  • autor: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. *
  • publikováno: * 15. 12. 2014

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři