Architektura / veřejný prostor a urbanismus

"Šuplíkový" projekt: Obnova náměstí ve Žluticích

Studie obnovy žlutického náměstí navrací prostoru městský charakter. Trojiční sloup se znovu stává dominantním prvkem celého prostoru. V současnosti rozpadlý prostor náměstí je znovu zcelen a svým návrhem umožňuje návrat života do středu města. Rozbujelá neudržovaná zeleň je usměrněna do skromné formy malokorunových stromořadí po stranách náměstí a ponechané čtveřice starých lip u kašny.

Atelier SOUKUP OPL ŠVEHLA , 9. 12. 2014

Výtvarný koncept je silně inspirován geniem loci. Sloup na náměstí tvoří jakési ohnisko, které propojuje běžný život obce s transcendentálním přesahem. Oproti tomu kašna symbolizuje každodenní obstarávání života. Obě tyto složky jsou neoddělitelné a na jejich pozadí se odehrává lidský život, potažmo to, čemu říkáme dějiny lidstva. Linie provedené v ploše dlažby vycházejí z těchto dvou principů. První skupina linií vychází z geometrie sloupu, druhá skupina zobrazuje přirozené trasy cest lidí po náměstí. V křížení linií jsou osazeny kameny, z nichž některé obsahují reliéfy erbů jednotlivých držitelů Žlutic a symbolizují neoddělitelnost města s dějinami českých zemí.

Takto rozčleněná plocha náměstí je doplněna čtrnácti událostmi. Jejich provedení je navrženo ve formě bronzových prstenců okolo jednotlivých stromů po stranách náměstí. V principu budou události vždy rozděleny po sedmi na každé straně náměstí a neměly by tvořit chronologickou řadu. Materiály, které jsou dnes použité na náměstí a jsou kvalitní (např. žulové obrubníky, kostky apod.), budou znovu použity. Hlavní dlažba náměstí z kamenných odseků (nahrubo přitesané přírodní kamenivo a zbytkové kusy vzniklé při štípání kamenných kostek) je inspirována fotografiemi zadláždění náměstí před poslední úpravou. Celý systém dlažby hlavní plochy je zamýšlen tak, aby se stal zhmotnělou kronikou města a procházka po náměstí se stala poznávací cestou do lokální historie. Odkazy k minulosti a její poznávání snad přispějí k hlubšímu vztahu obyvatel k jejich domovu a tím možná i k zahojení některých jizev vrytých do Žluticka.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři