A

Atelier SOUKUP OPL ŠVEHLA

Ateliér

Naše společnost byla založena v roce 1991. Zprvu pracovala jako Architektonická a projekční kancelář Ing. arch. Jana Soukupa a od roku 1999 jako ATELIER SOUKUP s. r. o. V roce 2006 se architekt Jan Soukup rozhodl rozšířit počet společníků o čtyři klíčové spolupracovníky. V červenci 2015 společnost rozšiřuje svůj název na ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o. Máme názor na architekturu a věříme, že i vstřícnost ke klientovi zůstává po celou dobu stejná. Základním zaměřením atelieru je obnova našich památek a individuální výstavba od bytové po komerční. Budoucnost totiž neexistuje bez minulosti. Každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslavně. Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se můžeme odrazit a dál se dostaneme. Proto je naším výsostným zájmem obnova historického vědomí, které má výraz v památkách. Považujeme za důležité, aby naše památky s námi dál žily, ne jen jako muzeální exponát, ale jako prožívaná skutečnost. Za své dílo byli odměněni mnoha oceněními a uznáním odborné i laické veřejnosti.

Generální partner
Hlavní partneři