Architektura / občanské stavby

V pivovaru Sedlec se něco děje

Dne 10. listopadu proběhl v prostorách bývalého pivovaru v Sedleci u Kutné Hory den otevřených dveří, v rámci kterého si mohli zájemci prohlédnout, v jakém stádiu rekonstrukce se objekt právě nachází. Součástí byl zajímavý program a nechybělo dokonce ani pivo Sedlec či Kostnický ležák.

Jaroslav Sládeček , 14. 12. 2012

Součástí programu byly přednášky o historii pivovaru a také prezentace školních prací studentů pražské Fakulty architektury, kteří si pro svůj ateliérový projekt minulého semestru vybrali právě téma rekonstrukce tohoto pivovaru. Objekt byl ten den celý zpřístupněn a v jeho útrobách se nacházely různé atrakce – vedle vystavených studentských návrhů zde po prezentacích vznikla například improvizovaná kavárna s barem, a podle množství návštěvníků bylo vidět, že toto místo má jistý potenciál pro konání kulturních akcí.

Rekonstrukce probíhá z důvodu omezených finančních prostředků pomalejším tempem, takže řada návštěvníků byla překvapena, kolik práce je zde ještě nutno udělat. Někteří mladí zahraniční turisté byli naproti tomu zase nadšeni hrubým charakterem rozestavěného a z velké části zanedbaného objektu a doporučovali majiteli, aby tuto “náladu” co nejvíce zachoval. Vše je ale ještě stále otázkou budoucnosti, záleží především na majiteli objektu, kterým je akademický malíř a restaurátor Jan Chejn, jaké tvůrce se mu ke spolupráci podaří získat. V následujícím rozhovoru se můžete dozvědět vice o jeho budoucích cílech a záměrech s objektem.

Vy jste majitel této ruiny pivovaru. Co vás vedlo k jeho koupi?

Ano jsem. Je pěkné, že objekt bývalého pivovaru nazýváte ruinou. I když je to zcela namístě a nejlépe to vystihuje skutečnost,  myslím, že to nejhorší má celý areál už za sebou. Loni se podařilo postavit novou střechu nad bývalou kotelnou včetně štítu do Zámecké ulice, letos větší část střechy nad varnou. Postupně je soubor budov stabilizován a zajištěn proti další přirozené destrukci. Jsou odstraňovány nevhodné přístavby a úpravy z doby, kdy byl pivovar druhotně využíván. Byla odvezena spousta zeminy ze zasypaných ležáckých sklepů i stavební sutě, která vzniká při dnešních pracech.

Proč zrovna tady a proč zrovna pivovar?

Vždy jsem chtěl být majitelem historické stavby, nejlépe zámku nebo hradu, a postupně ji zachraňovat a zvelebovat. A když už jsem málem jeden takový nedaleko Čáslavi mohl koupit, přišla mi odpověď od tehdejšího majitele pivovaru v Sedlci, že souhlasí s prodejem. A bylo rozhodnuto. Na inzeráty s nabídkami zámků nebo jiných památek jsem se už ani nepodíval.

Jaký je váš budoucí plán a úmysl s pivovarem? Co od toho očekáváte?

Hlavní plán je kvalitní a především postupná rekonstrukce s maximálním důrazem na zachování a rehabilitaci původní stavby tak jak vypadala v době svého vzniku. Bohužel na přelomu 70. a 80. let došlo k demolici některých budov z nichž jsou dnes už jen torza. V plánu je vytvoření multifunkčního prostoru který bude reagovat jednak na historické souvislosti místa, pivovarnictví, ale také na to, že se památka nachází v zajímavé turistické lokalitě.

A co od toho očekávám? Je to běh na dlouhou trať. Už to dosavadní úsilí a námaha mě uspokojují a naplňují skvělým pocitem, že dělám cosi vyjímečného a bohulibého. Celé to mé snažení je jako vytvářet umělecké dílo, v tomhle případě dost rozměrné a komplikované.

Jakým způsobem plánujete rekonstrukci? Zachovat co nejvíc současný stav a vkládat do něj moderní prvky, anebo jej co nejvíce přiblížit stavu původnímu?

Jak jsem uvedl, cesta k cíli je to hlavní. Snažím se maximálně pochopit filosofii stavby z poloviny 19. století, její funkčnost, stavební vývoj, důvody pravidelných přestaveb a řady úprav. V prvé řadě chci pivovaru navrátit jeho originální podobu z doby kdy byl vystavěn a následně se budu rozmýšlet nad novotvary a modernímy prvky a doplňky, kterým se určitě nebráním. Je potřeba mít stále na paměti, že se jedná o utilitární stavbu, ve které bude jednou probíhat potravinářský proces.

Co bylo cílem dnešní akce?

Tahle akce měla poprvé od roku 1948, kdy byl pivovar zrušen, zpřístupnit areál veřejnosti. Nyní už mohu říci, že se celá akce vydařila a to i přesto, že vše bylo značně improvizované a dost narychlo. Zájem lidí byl velký a dozvěděl jsem se řadu zajímavých informací. Příští rok mám v plánu pokračování Dnem otevřených sklepů někdy okolo Velikonoc.

Na co byste chtěl případné návštěvníky dalších akcí nalákat?

Návštěvníci se mohou už v příštím roce těšit na příjemné posezení v kavárně vytvořené z bývalé kotelny. Další aktivity budou realizovány postupně podle finančních možností a rychlosti rekonstrukce dalších pivovarských prostor.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři