Architektura / bytové domy

V pražských Stodůlkách vyroste polyfunkční komplex Paprsek od studia MS architekti

Polyfunkční komplex od MS architekti vyroste v pražských Stodůlkách Foto: MS architekti

V sousedství Šostakovičova náměstí, nedaleko Centrálního parku Jihozápadního Města a jen pár kroků od stanice metra Stodůlky navrhli Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký, Jan David, Pavel Shaban, Martin Studnička a Michal Šourek atraktivní a živý polyfunkční blok Paprsek, který nabídne až 271 bytů různých kategorií, nová místa k setkávání, aktivní parter, zelené dvorky i přívětivý bulvár.

František Průša , 1. 7. 2022 / Advertorial

Paprsek přirozeně rozvíjí koncepci Jihozápadního města bývalého hlavního architekta Prahy Iva Obersteina a doplňuje dnešní sídelní strukturu o na pohled atraktivní, svébytnou, ale hlavně funkční architekturu. Šest bytových domů artikuluje rozehraná kompozice uličních průčelí a fasád s prostornými terasami, balkony a lodžiemi, krajina zelných akumulačních střech, aktivní parter, ale také průhledy skrze poloveřejné dvory v zeleni. Parter domů ožije díky víceúčelovým prostorům, kde své místo nalezne řada restaurací, bister, kaváren, ochodů a provozoven služeb. Výstavba polyfunkčního bloku otevře lokalitě nové příležitosti pro rekreaci a zpříjemnění volného času nejen nových rezidentů. Konfigurace šesti domů vytvoří nové vazby v okolí, zpřehlední ty stávající a posune veřejný prostor lokality na vyšší úroveň. Severovýchodní hrana polyfunkčního bloku propojí parter nových domů a Šostakovičovo náměstí, kde vznikne přívětivé místo k setkávání.

Foto: Projekt přirozeně rozvíjí koncepci Jihozápadního města a svébytně doplňuje sídelní strukturu

Na promyšlenou kompozici aktivního parteru a veřejného prostoru naváže promyšlená skladba 271 bytů různých kategorií od 1+kk až po 4+kk. Ke zdravému vnitřnímu prostředí domů přispěje řízené větrání, rekuperace tepla, dostatek denního světla v jednotlivých bytech i společných prostorech, ale také inteligentní ovládání domácností.

Foto: Současný objekt z přelomu 70. a 80. let vystřídá ten nový do roku 2025

V současné době je na pozemcích umístěn jednopatrový objekt z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, který měl lokalitě zabezpečit občanskou vybavenost, avšak dnes je objekt nedostatečným provizoriem, které dávno překročilo horizont své zamýšlené životnosti. Nevalná architektonická i stavebně-technická kondice objektu navíc nepodněcuji vstup do území provozovatelů obchodů a služeb, které by území zasluhovalo a přirozeně nevyhovuje standardům kvalitního prostředí pro život 21. století. Na rozdíl od nového polyfunkčního bloku Paprsek, který by měl být hotový do léta roku 2025.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři