Architektura / občanské stavby

Vodní svět v Košicích | 6. odměněný

V dnešním seriálu soutěže Vodní svět v Košicích Vám přinášíme 6. odměněný projekt od ateliéru STOA architekti z Prešova. Proč právě jejich projekt zaujal porotu? Posuďte sami.

Stoa Architekti s.r.o. , 18. 2. 2011

Vodný svet

idea - prepojenie vodného sveta ľudí s vodným svetom živočíchov

symboly: - voda - kvapka padajúca na hladinu - vytvára kruhy na vode - Mlynský potok - miesto stavby - kontakt s jeho niekdajšou líniou - plynúci tok - prepojenie predpolia objektu- objektu krytej plavárne- letného kúpaliska

urbanizmus analýza + - umiestnenie objektu - kontakt s Mestským parkom - prepojenie na HD - železnica, bus , MHD , - prepojenie na pešie komunikácie - dopravné napojenie , možnosť parkovania , zásobovania - chýbajúce predpolie objektu - chýbajúce prepojenie s letným kúpaliskom - umiestnenie vstupu do letného kúpaliska a obslužných objektov mimo hlavného pešieho ťahu Mestského parku - nekoncepčné zastavanie územia bez komunikačných väzieb

návrh - parkoviská - krytá plaváreň - 50 PM - situované v predpolí objektu krytej plavárne - na úrovni 1.PP - vjazd z ul. Štefánikovej , prestropené v ploche novo navrhovaného predpolia objektu - námesta - parkoviská v okrajovej polohe Mestského parku - 50 PM - situované v krížení ul. Rumanovej a Svätoplukovej - parkoviská pre celý areál - 2.etapa – 200 PM - pod plochou terajšieho jazierka , s možnosťou vjazdu z ul. Štefánikovej, - využite terénnej nerovnost ,strecha parkoviska vegetačná - parkovisko bude slúžiť širšiemu okoliu - zásobovanie objektu krytého kúpaliska - hospodárky vstup - vjazd z ul. Štefánikovej - totožný s vjazdom na parkovisko, prepojenie objektu cez 1.PP - vytvorenie urbanizovaného predpolia objektu - námes_a s vodnou plochou, priestorovými oblúkovými prvkami - symbolmi tvaroslovia bazénovej haly, s funkciou nosičov solárnej plachty – při exteriérových predstaveniach, premietacieho plátna , reklamy , osvetlenia, zelene ... - prepojenie exteriéru s interiérom pomocou spájajúcich prvkov – oblúkových nosníkov, spevnenej a vodnej plochy - prechádzajúcich zo severu na juh - umiestnenie vstupného objektu letného kúpaliska vo východnej čast areálu v kontakte s hlavným peším ťahom Mestského parku so zapojením okružného chodníka - situovanie ihrísk do novej polohy - v okrajovej polohe kúpaliska basketbalové - v línii letného bazéna piesková plocha - plážový volejbal, detské ihriská v kontakte s detským bazénom

architektúra analýza + - krytá plaváreň - výnimočná architektúra - 50. a 60. rokov - obslužné objekty letného kúpaliska - tvar detského bazéna

návrh - krytá plaváreň - rešpektovanie pôvodnej hmotovej kompozície, tvaroslovia, materiálovej charakteristiky - rozdelenie funkčnej náplne objektu na časť akvárií a terárií - svet živočíchov, ktoré budú umiestnené vo vstupnej - severnej čast objektu a na časť bazénov, saunového a relaxačného sveta - vodného sveta ľudí umiestneného v strednom poli – pôvodnej bazénovej hale a vo východnej a západnej čast bočných krídiel - oba „svety“ budú v kontaktných polohách prepojené - časť bazénovej steny bude presklená a stane sa tak „ľudským“ akváriom , akvárijné expozície ako doplnkové s nenáročnými exponátmi- budú súčasťou vstupnej a bazénovej haly, v otvorenej vodnej ploche budú umiestnené v relaxačnej časti a vo vodnej ploche pred objektom - vo vstupnej hale - po odstránení pôvodného schodiska - vznikne optické prepojenie s bazénovou halou . V časti s presklenou podlahou s exponátmi vivárií v hale bude umiestnený presklený výťah kruhového pôdorysu, okolo ktorého sa točí schodisko na ďalšie podlažia. - expozícia bude umiestnená centrálne v jednotlivých krídlach vstupnej čast na 1.PP , 1.NP a na 2.NP , návštevníci ju budú „obchádzať“ po zošikmenej rampe.V strede expozície bude obslužná chodba pre ošetrovateľov - na 2.NP bude bufet/kaviareň so zázemím, na 3.NP -konferenčná sála so zázemím - v bazénovej hale bude zachovaný jedinečný tvar bazénu,do ktorého budú „vložené“ kruhové relaxačné bazény s vodnými atrakciami ,medzi ktorými bude možnosť preplávať vodná plocha bude doplnená lávkami a „ostrovom“ so zeleňou zachovaný bude pôvodný skokanský mostik, doplnené budú uzatvorené tobogány plochy s mozaikovou výzdobou okolo bazéna budú rekonštruované plocha okolo pozdĺžnej čas_ bazéna sa zväčší otvorením cez pôvodné sklobetónové steny - časť priestoru na 1.PP- okolo bazéna bude využitá na umiestnenie technológie bazénu a vodných atrakcií - v bočnej- západnej časti objektu - na 1.NP - riešenej ako novostavba (v pôvodnej línii objektu) , budú šatne, sprchy , hygiena pre návštevníkov bazénov, saunový svet (3 typy sáun - nska , parná, bylinková ) s ochladzovacou kaďou, sprchami a vyhrievanými lehátkami - tepidárium - na 1.PP v západnej čas_ bude technické zázemie objektu - kotolňa , VZT , technické priestory .. - v bočnej - východnej časti objektu navrhujeme: - na 1.NP - v kontakte so vstupnou halou: toalety pre návštevníkov expozícií, administrativno prevádzkové centrum objektu - v kontakte s bazénom - relaxačné vodné atrakcie - plytké vodné plochy s Kneippovou masážou, s „vodnou cestou „ , „tropickým dažďom „ v tejto časti bude detský bazénik , malé akvárium a odychová plocha s lehátkami - na 1.PP vo východnej časti bude situované zázemie pre akváriá a viváriá - technické priestory, šatne pre ošetrovateľov, sklady , karanténa, laboratórium... - vstupný objekt letného kúpaliska - „záchranné koleso“ - zastavaná plocha cca 300 m2 - dvojpodlažný objekt umiestnený v kontakte s novo navrhovanou vodnou plochou so zapojením okružného chodníka do prepolia objektu - v objekte bude na 1.NP vstupná časť s pokladňami , šatne , hygiena, ošetrovňa, administrativa , v kontakte parkovisko bicyklov na 2.NP reštaurácia , bufet , terasa letné kúpalisko - doplnenie jestvujúcich bazénov spevnenými plochami - zjednotenie línie „vodného toku“ - ukončenie tejto línie malým jazierkom s rybičkami - symbol pôvodnej vodnej plochy - prepojenie oboch „svetov“

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři