Architektura / občanské stavby

Vyhliadková veža Unimo

Koncom roka 2008 sa v bratislavskej design factory konala výstava Detour – obchádzka /1/. Kto mal česť túto, bez pochýb úžasnú, výstavu zhliadnuť, chápe i názov. Výstava na Slovensku predstavila architektúru a dizajn pozdĺž osemnástich nórskych národných turistických ciest.

Mária Holčeková , 19. 4. 2012

Tento skrátený výlet vás nielen previedol po zaujímavých skvostoch architektúry, ale predostrel i jasný názor na súčasné chápanie a citlivé zasahovanie do krajiny. Téme krajiny sa venuje i najnovšie číslo časopisu Urbanita /2/. Rozoberá urbanisticko-krajinárske kontexty, rozdiely medzi krajinným a územný plánovaním, ich vzájomné spojenectvo alebo rivalitu a v neposlednom rade i kultúrnu krajinu a jej ochranu. Ak sa zastavíme práve pri spojení „kultúrna krajina“, môžeme sa opätovne vrátiť k spomínanej výstave. Ak je v štáte s nepochybne ťažšími prírodnými podmienkami na život možné presadiť jednoduché a funkčné koncepty nielen domácich, ale i zahraničných architektov, striktne pri tom akceptovať krajinu, prečo je také náročné, aby si obdobné diela našli miesto i v našej krajine? Dôvody môžu byť viaceré: nedostatok financií, nevôľa, nevedomosť, nepotrebnosť alebo i kultúrna negramotnosť. A ak sa aj takéto projekty na Slovensku dajú nájsť, prečo je ich realizácia tak náročná? Nesporne by to bola téma na samostatné číslo tohto časopisu. Možno práve preto je reakciou na momentálnu situáciu (nielen na Slovensku) vznik rôznych menších nízkonákladových projektov, ktoré sa realizujú len za pomoci darov a dotácií, iniciatívy a neraz veľkého osobného nasadenia samotných tvorcov.

Do tejto menej početnej skupiny projektov patrí i Unimo – vyhliadková veža od autorov Martina Lepeja, Martina Bosíka a Róberta Sekulu. Po pomerne dlhom období hľadania jej pôsobiska sa nakoniec týči tento „landmark“ nad obcou Detva v kameňolome Ježová. S úžasným výhľadom do okolitej krajiny pripomína monumentálne sochy na Veľkonočných ostrovoch. Jednoduchý čierny kubus vysoký ako priemerný cca dvojpodlažný rodinný dom poskytuje tri pobytové podlažia. Sedemnásť štvorcových metrov plochy je úsporne rozložených do vertikály, ktorá zdvíha horizont pozorovateľa a otvára mu tak veľkolepý výhľad. Z konštrukčného hľadiska je to transformovaná zrecyklovaná unimobunka, opláštená výklopnými platňami z OSB dosiek. Z exteriéru je objekt natretý čiernou farbou, ktorá kontrastuje s pôvodným dreveným povrchom materiálu (ponechaným v interiéri) a pôsobí introvertne až do momentu jej otvorenia, resp. vyklopenia panelov, kedy sa prepojí exteriér s interiérom. Tento „krajinný nomád“, ako ho sami autori nazvali, je mobilnou schránkou. Miesto určenia osadenia veže nie je presne stanovené, za úlohu má osídľovať krajinu podľa potreby. Či už to bude intervenčný objekt pre kultúrne akcie (napr. landartové workshopy zoskupenia ARTTODAY), turistická útulňa poskytujúca priestor pre odpočinok, rozhľadňa alebo len miesto uloženia geocache /3/, vždy to bude objekt, ktorý nezasahuje invazívne do prostredia, ale naopak dovoľuje nám objavovať a zažívať okolitú krajinu. Asi jedinou chybičkou krásy tejto vyhliadkovej veže je doprava na miesto určenia. Pomerne ťažká nosná konštrukcia je náročná na prevoz, resp. s neupravenosťou komunikácie vzrastajú i finančné požiadavky na prepravu do novej lokality. Na druhej strane ale váha prispieva k lepšej stabilite objektu, ktorý následne nevyžaduje náročné zakladanie.

Obdobné, kvalitné koncepty vyhliadok či turistických útulní boli predstavené práve na spomínanej výstave Detour, no jednou z najzaujímavejších a najvtipnejších rozhľadní prirovnateľnej práve k Unimu je vyhliadková „kadibudka“ /4/ od českého ateliéru H3T Architekti. Vznikla zhruba v rovnakom období ako Unimo a jej autori sú na domácej pôde veľmi známi hlavne pre svoje intervenčné zásahy do krajiny, či už osídlenej alebo prírodnej. Ich kreatívne, nízkonákladové, verejnosťou možno nepochopené projekty sú reakciami a riešeniami problémov v ich okolí. Rovnako ako H3T aj trojica Lepej, Bosík, Sekula ponúka bezplatne svoje dielo verejnosti na užívanie a výrazne tak pomáha objavovať možnosti, ktoré „kultúrna krajina“ ponúka. Tvorcovia Unima tak nepútajú pozornosť na seba, ale citlivo komponujú svoj názor a ich vyhliadková veža ostáva v pozícii akejsi časovo obmedzenej pasparty obrazu krajiny. Dúfajme, že pasparta pretrvá, ale obraz sa v budúcnosti bude meniť.

Poznámky: 1 Detour – Architecture and design along 18 national tourist routs in Norway. http://www.designfactory.sk/kalendar/2008/nov/detour/ 2 Urbanita 23, 2011, č. 4. ISSN 0139-5912 3 Geocaching je zábava, či určitý druh športu – geo znamená zem a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Dostupné na: http:// www.geocaching.sk/co-je-to-geocaching.php 4 H3T Architekti – vyhliadková kadibudka. Dostupné na http://www.h3t.cz/cs/dashboard/default/9

  • autor: Mária Holčeková *
  • publikováno: * 19. 4. 2012
  • zdroj: * obsah časopisu ARCH 01-02/2012 zde

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři