Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 22

Celková hmota objektu je komponována do jedné velké spirály, která zacíná na chodníku ulice a koncí nad strechou soucasného objektu s výhledem na brnenské výstavište.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Nove navržená forma je tvorena kvádry v jednotném modulu 3,6 x 3,6 x 3,6 m. Kostky jsou sestaveny do hmotových a dispozicních celku a vytvárí spirálu. Stereotyp modulových krychlí je vygradován v záveru spirály – nad dvorem „vykukuje“ do výšky nad puvodní budovu atypická konstrukce auly z ocelových príhradových nosníku. Zde je sice také modul dodržen, ale upraven pro potreby kapacitního prednášecího sálu.

Hmota auly se opírá o nosné a komunikacní jádro nové budovy a její previslá cást je nad starou budovou podeprena ocelovými sloupky.

Z vnejšku složitá struktura má velice jednoduchou a promyšlenou dispozici. Vše spocívá v prímých horizontálních komunikacích a jedné vertikální komunikaci. Komunikace jsou bud celoprosklené s výhledem do vnitrního polozakrytého dvora, nebo jsou narušeny vnitrními halami, které slouží pro odpocinek studentu, nebo prímým východem na rozsáhlé terasy, které v letním období mohou sloužit jako malá sportovište anebo se zde muže presunout vyucování studentu.

Celková kapacita nové budovy je 270 až 594 studentu (závisí na vnitrním usporádání tríd). Prednášková aula pojme pres 256 osob, další rozptylové prostory a studovny nabízejí studentum príjemné zázemí s velmi dobrými podmínkami pro studium i spolecenský život.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři