Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 24

Předností modulového konstrukčního systému je jeho lehkost, rychlá sestavitelnost, možnost převozu a možnost suché výstavby. jeho negativem jedojem dočasnosti a omezení výrobními a přepravními rozměry modulu.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Nechceme proto tvořit stavbu s vědomím, že přetrvá věky. Chceme se vyhnout náročným terénním úpravám, podzemním parkovištím, mokrým procesům. výjimku tvoří - kromě základů a opěrné zdi - dvě ztužující jádra z pohledového betonu. pokládáme za důležité, aby se tyto dva pevné body (jakkoliv v protikladu výše řečeného) v modulární stavebnici objevit. elementy zaručujici stabilitu, orientaci v prostoru a pevný základ jinak živé a variabilní budovy.

Charakter okolního prostředí je téměř venkovský a budova vysoké školy může v daném kontextu (už ze své podstaty) působit cize proto je pro nás důležitý parvis - předprostor budovy, který ukrojíme ze stavební parcely, aby sloužil jako místo k vzájemnému setkávání, odpočinku a prolínaní obou „světů". Ačkoliv předpokládáme, že parvis obsadí během dne studenti, odpoledne a o víkendech bude sloužit převážně obyvatelům ulice, která prozatím jiný odpočinkový prostor nenabílí.

Co se týče umístění dostavby, respektujeme stávající klasicistní budovu školy a její typologii včetně vnitřního dvora, který dostavba uzavírá. na charakter okolní zástavby reagujeme proporcemi budovy, zejména stvárněním severní fasády. Každou třídu uvažujeme jako jednotku se samostatným výrazem, vlastním uspořádáním oken, barvou a popřípadě i materiálem opláštění. přiznáváme inspiraci amstersdamskou realizací „silodam" studia mvrdv. Přestože je hmota budovy kompaktní, chceme se vyhnout dojmu jednolitosti a mohut­nosti.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři