Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 27

Vzdušnosť, otvorenosť, svetlosť, vizuálny kontakt, interak­cie. to pre nás predstavuje školu ktorú navštevovať je radosť!

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

S modulmi sa hráme, nezväzujú!

Ich usporiadaním vzniká otvorený priestor s jasnou prevádzkovou logikou. ústredným sa stáva slnečné atrium. Je to miesto stretnutí, rozhovorov, posedení, relaxu. spája l'udí, funkcie, prepája nový objekt so starým, zahradu s prízemím. vnáša svetlo, vzduch, zeleň!

Prízemie je zvýšené 0 pol podlažia - vzniká prepojenie s pôvodnou budovou. priestor definuje otvorenosť, splynutie s exteriérom. Situovaný je tu kontrolný bod v spojení so šatňou, hygienické zázemie, vertikálny komunikačný uzol, no najmä zeleň, priestory pre oddych a posedenie pri i(áve, i(nihe, s i(amarátmi, pedagógmi. Interiér plynulo prechádza do exteriéru. Terasy obkolesuje zahrada plná zelene v nádvorí pôvodnej školy.

Podzemie z ekonomického aj prevádzkového hľadiska, zapúšťame 0 polpodlažie. Vznikajú polozapustené garáže. Svoje miesto tu ma slnečná, velkorysá aula so zázemím.

Poschodia tvoria flexibilne učebne, kabinety pedagógov a hygienické zázemie. Priestory so plynulo zoradene okolo átria. Prepojené galériou v tvare osmičky umožňujúcej prirodzený pohyb, vizuálny kontakt. Súčasne vznikajú zálivy pre posedenie pred výučbou alebo po nej.

Vertikálne prepojenie zabezpečujú priame schodiska vložené volne do priestoru átria. Bezbarierovosť obstaráva vertikálne komunikačné jadro s výťahom. Vstup do objektu je riešený rampou v kombinácií so schodiskom.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři