Architektura /

Zvažte demolici sportovní haly ve Frýdku-Místku

Česká komora architektů (ČKA) doporučila Magistrátu města Frýdku-Místku znovu zvážit záměr demolice víceúčelové sportovní haly. Stavba se řadí mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a je důležitým symbolem města. Její nahrazení multifunkčním centrem pravděpodobně nebude adekvátní náhradou za ztrátu kvalitní architektury.

Česká komora architektů , 8. 3. 2012

Sportovní hala navržená architektem Oskarem Chmielem na počátku 70. let se postupně stala ikonou města Frýdek-Místek. Odborníky je obdivována pro svou originální konstrukci, siluetu i netradiční uspořádání. Uchovává si řadu hodnot spojených s neoavantgardními tendencemi 60. let a tvaroslovím 70. a 80. let 20. století. V současné době je hala ve špatném stavebně-technickém stavu, rovněž její bezprostřední okolí není upraveno. Město navrhuje demolici stávající haly a její nahrazení multifunkčním centrem a novou hokejovou halou.

Zboření objektu není podle názoru ČKA správnou cestou. Doporučuje stavbu rekonstruovat a promyšleně napojit na okolí. ČKA se v tomto postoji shoduje také s názorem Martina Strakoše z Národního památkového ústavu v Ostravě, který ve svém stanovisku píše: „Před vydáním nezvratného rozhodnutí (bořit/nebořit) je třeba bezodkladně vyhodnotit dopady tohoto roz-hodnutí na urbanismus, na sportovní infrastrukturu města, na řešení dané lokality a součastně i to, jak případný zánik důležitého architektonického symbolu Frýdku-Místku zasáhne dané sídlo a také jakou architektonickou kvalitou či nekvalitou hodlá město uvedenou ztrátu kom-penzovat.“

Česká komora architektů rovněž upozorňuje na nutnost respektovat autorská práva autora architektonického řešení haly Oskara Chmiela v souladu s autorským zákonem. Stejně tak ČKA doporučuje postupovat při hledání nejvhodnějšího řešení celého místa formou architektonické soutěže, která přinese větší množství konkrétních návrhů, z nichž může město vybírat. Ostatně stejný postup při hledání projektanta se zvolil i v roce 1971, kdy stávající víceúčelová sportovní hala vznikala.

Tisková zpráva České komory architektů z 1. března 2012.  

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři