design / Ostatní

Dá se český design vystavovat světově? Autoři výstavy Made by Fire říkají, že ano

Vizualizace výstavy Made by Fire od edit! architects Foto: edit! architects

České sklo, keramika a porcelán se dočká výstavy v předním designovém muzeu Triennale Milano, kde bude k vidění v průběhu festivalu Milano Design Week od 17. do 23. dubna 2023. Projekt Moravské galerie v Brně, připravený ve spolupráci s festivalem Designblok, zkoumá hranice užitého umění a jeho vzniku na pozadí společenských změn. Expozice Made by Fire uvede čtyřicet progresivních tuzemských tvůrců v architektuře Maxima Velčovského a studia edit! architects.

EARCH.CZ / Moravská galerie v Brně , 31. 3. 2023

Sklo a porcelán jsou svým způsobem rodinným stříbrem. V české kultuře mají silné postavení i tradici. Ve světle společenských, ekologických a geopolitických krizí posledních let jsou i výroba a design skla a porcelánu postaveny před otázku vlastního směřování, smyslu a rozvoje. Výstava Made by Fire na tyto otázky odpovídá výběrem bezmála 100 exponátů a autorských děl od výrobců a exportérů skla, předních porcelánek, matadorů české designové scény i nastupující generace autorů. Unikátní výstavní projekt byl přijat v rámci Milano Design Week do exkluzivní instituce Triennale Milano, která se již od 60. let podílí na určování trendů světového designu.

Projekt mapuje tvorbu více než 40 českých autorů uspořádanou do 4 tematických okruhů: Průmysl, Adaptace, Identita a Experiment. Výběr autorských prací není encyklopedický ani časosběrný, ale reprezentuje konkrétní ideje. Soustředí se především na mladé talenty a jejich podporu v síťování a navazování mezinárodních kontaktů, přirozeně ale neopomíjí ani renomovaná jména současného českého designu.

Vstup do výstavy tvoří brána z maleb českých fabrik jako symbol české industriální krajiny. Sbírku historických děl navíc doplnil mladý malíř Dominik Forman o pětici nových pláten. Instalace zdůrazňuje fakt, že Česko je jednou z mála zemí, která dokáže zajistit kvalitní design, suroviny i výrobu na jednom místě. Mistrovství českého průmyslu zastupují značky Bomma, Brokis, Kavalierglass, Lasvit, Moser, Thun 1794, Preciosa a další. Protipól představují umělecká díla a limitovaná edice nezávislých tvůrců. V expozici se potkávají díla oborových legend jako jsou Rony Plesl, Eva Eisler, Jiří Pelcl, Lucie Koldová, Jan Plecháč, Daniel Piršč, Lada Semecká, Jakub Berdych Karpelis nebo Antonín Tomášek s díly studentů a čerstvých absolventů.

Foto: Organizační tým: Jan Press, Jiří Macek, Jana Zielinski, Danica Kovářová, Eva Slunečková, Maxim Velčovský

Výstava se věnuje výzvám, které oboru přinesly turbulentní události poslední doby, jako jsou zvyšující se náklady, souboj s levnou asijskou produkcí, udržitelnost výroby nebo význam zachování řemesla. Klade si otázky o budoucnosti a životaschopnosti sklářství a produkce porcelánu a keramiky. Právě designéři a studia, z jejichž řad se dnes běžně rekrutují umělečtí ředitelé značek, mohou svojí kreativitou a inovací přispět k záchraně a pozvednutí byznysu, stejně jako posouvání tradic a modernizace řemesel.

Mimořádnost výstavy Made by Fire potvrzuje skutečnost, že některá díla vznikla exkluzivně pro její konání. Jedním z nich je projekt Františka Jungvirta Birth of the Future behind Glass, ve kterém interpretuje tři vázy vytvořené tradičními postupy. Klasické techniky následně popírá, převáří a aktualizuje. Dalšími kusy, které byly vytvořeny na zakázku, jsou mimo jiné skleničky a váza studia LLEV foukané do formy z mycelia, objekt Folds II Elis Monsport nebo světelná koláž Silica Feast od studia DECHEM, která vzdává hold fascinující rozmanitosti různých typů skla a experimentálně je kombinuje do nástěnného světelného patchworku.

Foto: Studo LLEV

Kurátorsky výstavu připravily publicistky Danica Kovářová a Eva Slunečková. „Nesmírně mě těší, že jsem měla příležitost podílet se na tak rozsáhlé přehlídce českého skla a porcelánu – ať už do počtu exponátů, exkluzivity lokace nebo svobody nahlížení na design jako kritického nástroje i jako zrcadla nálady ve společnosti. Pozorovat to můžeme zejména v ateliérové tvorbě, která hraje v současném českém designu významnou roli. Funguje jako svobodný prostor pro experimentování a mnohdy iniciuje diskuzi o důležitých tématech. Vytváří důležité podhoubí, ze kterého pak průmysl roste a benefituje,” popsala za dvojici kurátorek Eva Slunečková.

Expozice prostřednictvím různorodých médií zařazuje také díla, která z kategorií běžného použití skla, keramiky a porcelánu vybočují. Tím je například skleněný Billboard Kláry Horáčkové zrcadlící celou výstavu, světelná instalace automobilu dovezeného z ukrajinské válečné zóny, kterou připravil Maxim Velčovský, video Entropia Venduly Kvíz Radostové zkoumající hledání nových a zánik starých forem nebo živá performance Mirror Man sklářského výtvarníka a sochaře Stanislava Müllera.

Foto: Elis Monsport

„Co mě při přípravě výstavy nejvíc překvapilo, bylo to, že když jsme si vytvořily seznam pro nás zásadních okruhů otázek a potom k nim začaly vybírat signifikantní díla, začalo se vyjevovat, nakolik se autorská řešení a jejich narativy překrývají, jak fluidně se mezi čtyřmi zastřešujícími kapitolami pohybují. V tom jsem cítila, že se potvrzuje jejich aktuálnost a naléhavost,“ uvedla kurátorka Danica Kovářová.

Architekturu výstavy navrhli designér Maxim Velčovský a studio edit! architects. Objekty z delikátních materiálů kontrastují s průmyslovým prostředím expozice. „Naší úlohou při přípravě expozice bylo především poskládat téměř stovku exponátů do limitovaného prostoru tak, aby každý z vystavených předmětů dostal adekvátní prostor a zároveň vyváženě doplňoval celkový koncept. Při navrhování pro nás byl rovněž podstatný prvek opětovného využití objektů, které se pro výstavu vyrábějí, aby i po skončení týdenní výstavy měly svůj účel: umístili jsme proto vystavená díla na sokly z barelů, které se následně rozeberou a mohou být dále využity,” popsal Vítězslav Danda ze studia edit! architects.

Foto: Vizualizace výstavy Made by Fire od edit! architects

K výstavě Made by Fire vychází stejnojmenná publikace, která kromě bližšího představení jednotlivých děl a autorů nabízí jejich zasazení do širšího kontextu. Najdeme v ní také autorské fotografie od oceňované fotografky Hany Knížové, které reagují na otázky kladené v jednotlivých částech výstavy a poskytují jí další uměleckou vrstvu. Katalog Made by Fire je svébytným zdrojem inspirace a informací, který čtenáři poskytne plnohodnotný zážitek téměř jako výstava sama.

Po skončení milánského týdne designu se výstava znovu otevře na podzim během pražského mezinárodního festivalu Designblok (4.–8. 10. 2023) a následně se přesune do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně (17. 11. 2023–31. 8. 2024).

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři