C

Centrum architekta L. E. Hudeca

Životopisné údaje (bio):

Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) bolo založené v roku 2012 v Banskej Bystrici. Zakladajúcimi členmi organizácie bol architekt Igor Teplan a historička architektúry Klára Kubičková. Poslaním neziskovej organizácie Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) je prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti, že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou. Pri príležitosti 120. výročia narodenia architekta centrum vydalo trojjazyčnú publikáciu Po stopách architekta L. E. Hudeca (2013) autorského kolektívu Kláry Kubičkovej, Evy Furdíkovej a Maroša Semančíka. V rokoch 2008 a 2018 centrum organizovalo sprievodné podujatia v rámci „Hudecovho roka“. Centrum v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska (SAS) a mestom Banská Bystrica organizuje ocenenie „Cena Ladislava Hudeca“, ktorá je udeľovaná slovenskému architektovi úspešne pôsobiacemu v zahraničí. Doterajšími držiteľmi ceny sú architekti Peter Lizoň (2013), Alena Kubová-Gauché (2016) a Peter Černo (2018).

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: info@lehudec.org
  • www: www.lehudec.org
Generální partner
Hlavní partneři