J

Jiří Suchomel

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Narozen 1944 v Kladně. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT a Akademii výtvarného umění v Praze. Ještě jako student se v roce 1969 stal členem Školky libereckého Sialu. Mezi jeho významné projekty z této doby patří přístavba České státní pojišťovny v Liberci a především kulturní dům Crystal v České Lípě, kde experimentoval s využitím sluneční energie. V letech 1982–1984 realizoval spolu s Emilem Přikrylem a Johnem Eislerem dům IBA v Berlíně. V roce 1984 Jiří Suchomel převzal od Karla Hubáčka vedení Ateliéru 2. Tradici ateliéru se snažil udržet i po roce 1989 jako člen již soukromé kanceláře SIAL. V roce 1993 se habilitoval na Fakultě architektury ČVUT a následujícího roku spoluzakládal dnešní Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci, jejímž se stal prvním děkanem. Na počátku nového tisíciletí byl pak jmenován profesorem. Pro domovskou TU v Liberci realizoval Informační centrum a rektorát a s Jiřím Janďourkem budovu G.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
Generální partner
Hlavní partneři