K

Konstantin Ikonomidis

Životopisné údaje (bio):

Konstantin Ikonomidis je švédský architekt a zakladatel společnosti Konstantin Arkitekter. V roce 2014 absolvoval Královskou dánskou akademii výtvarných umění, školu architektury v Kodani, a v roce 2012 studoval na katedře architektury College of Built Environment na Washingtonské univerzitě. Jeho práce propojuje území umění, architektury a vědeckého výzkumu se zvláštním zájmem o extrémní klimatické podmínky.

Konstantin má zkušenosti s prací v oblasti architektonického výzkumu v extrémních klimatických podmínkách. Hrál klíčovou roli při vývoji prototypů domů, které zabraňují vniknutí vektorů v subsaharské Africe. Jeho zkušenosti v této oblasti ho vedly k zájmu o založení architektonické a tvůrčí praxe, která by zpochybňovala dnešní stavební metody spoluprací s odborníky z různých oborů a zdůrazňovala potřebu akademického výzkumu, jenž by byl hnací silou inovací v architektuře.

Od roku 2019 Konstantin vyvíjí design-build kulturní projekt jménem světového dědictví UNESCO, Aasivissuit - Nipisat v Sarfannguitu v Grónsku. Pavilon Qaammat, navržený k oslavě a propagaci nehmotného kulturního dědictví Inuitů a tradičních znalostí o životním prostředí, se veřejnosti otevřel v říjnu 2021.

Generální partner
Hlavní partneři