A

ARCHATT

Ateliér

Stavebně restaurátorská huť ARCHATT zaměstnává okolo 150 pracovníků. Jedná se ve stálém pracovním poměru o architekty, stavební inženýry, stavební techniky, administrativní pracovníky a dále vlastní odborné řemeslníky (štukatéry, fasádníky, malíře, tesaře, truhláře, keramika, restaurátora, zámečníky atd.). Dále ke stálému okruhu přidružených profesí patří klempíři a pokrývači, kameníci, kováři, kovotepci, řezbáři a stálý tým restaurátorů všech profesí. Ti všichni se snaží odvádět kvalitní práci. O kvalitě týmu nejlépe vypovídá množství, rozsah a rozmanitost realizovaných staveb a spokojenost investorů.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: sekretariat@archatt.cz
  • www: www.archatt.cz
  • sociální sítě: Facebook

Související články z magazínu Earch

Generální partner
Hlavní partneři