B

BuroLandschap

Tým BuroLandschap mezitím navrhl a vytvořil spoustu projektů, které byly nezbytné k dosažení jejich současné vize, jmenovitě „esence prostoru“: JEDNODUCHOST – PŘÍRODA – UŽITEČNOST – KULTURA.

BuroLandschap se chce nejprve podívat na prvky přítomné v přírodním prostředí. Kombinace soukromých prostorů, které jsou zdrojem místního poznání, a veřejných prostorů spíše městského, kulturního kontextu, je pro zakladatele Pietera i nadále obohacením. „Naší vizí soukromé zahrady je například využít stávající přírodní paletu a oživit ji. Snažíme se o plně ekologickou zahradu, která stále spojuje a je vhodná pro každého jedince.“

BuroLandschap se svými inovativními designy hledá ten správný mezikrok mezi lidmi a PŘÍRODOU. V soukromém kontextu obvykle nenajdeme žádné historické pozadí, ale středem zájmu je především okolní vegetace a lidé v oblasti. Tímto způsobem lze koncept NUT propojit s místní KULTUROU.

„Lidé jsou odděleni od přírody. Chceme je znovu propojit s přírodou.“ BuroLandschap se proto spíše dívá na to, jak se spontánně přítomná vegetace může znovu vyvinout. Pracujeme především s původními rostlinami. Přírodě by měla být dána pouze příležitost, aby se před námi rozvinula v celé své jednoduchosti a kráse.“ Toto prolínání mezi KULTUROU a PŘÍRODOU je velmi důležité i pro veřejnou krajinu.

"Musíme být schopni pokračovat ve vyprávění příběhu minulosti, abychom mohli plánovat budoucnost." K obnově starých krajinářských zahrad s historickými prvky je samozřejmě nutná velká znalost historie. V souladu s tím společnost BuroLandschap po mnoha letech spolupráce uzavřela partnerství s hradní doménou Hex. Poznatky o pěstování staré, zapomenuté zeleniny a bylinek a hospodaření bez pesticidů jsou sdíleny a začleňovány do projektů po celé zemi.

Generální partner
Hlavní partneři