D

Diener & Diener Architekten

Ateliér

Architektonická kancelář Diener & Diener věnuje při vývoji nových typů budov velkou pozornost architektonické historii města. To je patrné již od jejích prvních projektů, bytové zástavby v centru Kleinbasel a obytných budov v St-Alban-Tal, historicky citlivé basilejské čtvrti na břehu Rýna.

S pokračující realizací současných obytných budov se kancelář Diener & Diener nadále zaměřuje na tuto tematiku. O výsledcích tohoto zaměření svědčí projekty, které realizovala na ostrovech Java a KNSM v Amsterdamu, basilejská věž Markthalle nebo obytná budova Mustersiedlung Hadersdorf ve Vídni.

Diener & Diener se živě zajímá o vytváření nových typů budov. Příkladem tohoto zájmu je budova univerzity v Malmö nebo Mémorial de la Shoah v Drancy.

Kancelář vypracovala různé urbanistické plány na restrukturalizaci velkých průmyslových areálů. Patří mezi ně územní plány pro areál ABB v Badenu, přístav v Malmö a mateřský závod Dräger Corporation v Lübecku.

Plánovací a projekční projekty zahrnují také kancelářské a výzkumné budovy, například sídlo Swiss Re na curyšském Mythenquai, Baloîse Group v Basileji, Forum 3 v areálu Novartis v Basileji a také laboratorní budovu v areálu Novartis v Šanghaji.

Při práci na architektonických projektech v kulturně citlivém kontextu se Diener & Diener snaží spolupracovat s umělci, jako jsou Helmut Federle (Vídeň) nebo Josef Felix Müller (St. Gallen). Při hledání jedinečného výrazu konkrétního místa by architekti a umělci vzájemně usilovali o radikální posílení příslušných myšlenek architektury a umění: pouze tam, kde se umění stane neoddělitelnou součástí architektonického návrhu a zároveň si zachová svou nezávislost, může umění rozšířit architekturu.

"Dům a město", pole diskuse a výměny, které se rozprostírá mezi póly současných staveb a jejich historickými protějšky v kontextu evropské městské krajiny, se stále více stává prubířským kamenem a tématem teoretických úvah, jimiž se řídí architektura a urbanismus Diener & Diener. Nejzřetelněji je to vidět na přístavbách navržených k historickým budovám, jako je švýcarské velvyslanectví v Berlíně, Městské muzeum v Aarau a východní křídlo pro Přírodovědné muzeum v Berlíně. Za tento poslední projekt získala kancelář Diener & Diener v roce 2011 cenu DAM za architekturu.

Dnes Diener & Diener zaměstnává v Basileji a Berlíně 50 architektů z mnoha různých zemí. Roger Diener založil kancelář Diener & Diener Architecten v roce 1980 společně se svým otcem a jen čtyři roky poté, co se připojil ke kanceláři Marcus Diener Architect, kterou jeho otec založil v Basileji v roce 1942. Basilejské kanceláře sídlí na ulici Henric Petri-Strasse 22 v budově, kterou Marcus Diener navrhl v roce 1963. V roce 1998 otevřela kancelář Diener & Diener kancelář v Berlíně na Rosenthaler Strasse 40/41.

Od roku 2011 vede kancelář Diener & Diener Roger Diener společně s Teresou Erngaardovou, Michaelem Rothem a Andreasem Rüedim.

Generální partner
Hlavní partneři