E

EA architekti

Ateliér

Předmětem činnosti architektonické kanceláře, kterou vedou architekti Zdeněk a Eva Eichlerovi, je zpracování územně plánovací dokumentace a návrhů všech typů staveb / občanské stavby, bytová výstavba, zdravotnické stavby, průmyslové objekty/ v rozsahu od zpracování studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, včetně realizační dokumentace až po detailní návrhy interiérů. Zakázky jsou realizovány v úzké spolupráci s vybranými a prověřenými oborovými specialisty a stavebními techniky.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: eichler@ea-architekti.cz
  • www: www.ea-architekti.cz
Generální partner
Hlavní partneři