E

EFFEKT

Ateliér

EFFEKT je dánský architektonický ateliér, který v roce 2007 v Kodani spoluzaložili Sinus Lynge a Tue Foged. Dnes čítá tato kancelář kolem 40 členů, kteří společně řeší architektonické i urbanistické projekty různých měřítek.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: hello@effekt.dk
  • www: www.effekt.dk
Generální partner
Hlavní partneři