Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec

Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec

Amfiteátr se nachází ve vyvýšené části obce Studenec v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec. Je umístěn na okraj rovinatého pozemku, který je na své západní hranici ukončen hranou svahu, ze které se naskýtá výhled na západní část obce a její okolí. Umístění tak vytváří velkou zatravněnou plochu pro diváky před vlastním amfiteátrem. Ten je navržen jako soubor dvou jednoduchých kvádrových hmot, které slouží rozdílným funkcím, což podmiňuje i jejich architektonické řešení. Hlavní část - amfiteátr - slouží jako jeviště pro kulturní a další akce, vedlejší část pak vytváří zadní část tohoto jeviště a zároveň slouží jako zázemí pro účinkující, sklad rekvizit apod.. Hlavní část je navržena jako světlá, průhledná, bez pevného zadního obvodového pláště a rámuje tím jak výhled do krajiny za amfiteátrem, tak účinkující. Meziprostor vytvářený mezi nosnými prvky konstrukce je přístupný pro účinkující, kteří se tak mohou pohybovat po stranách jeviště, aniž by byli pozorováni diváky. Vedlejší část je navržena jako tmavá uzavřená krychle jako protipól části hlavní.

Salon dřevostaveb je nesoutěžní přehlídka kvalitní moderní architektury ze dřeva. Formou výstavy, přednášek, projekcí a odborné literatury nabízí jedinečnou příležitost zhlédnout na jediném místě výběr toho nejlepšího, co v tomto oboru za poslední rok vzniklo. Přehlídka má těžiště na veletrhu Dřevostavby. Po zbytek roku se pak výstava pravidelně představuje i v dalších městech České republiky a na Slovensku. Přehlídka Salon dřevostaveb je určena především široké veřejnosti, které se snaží zprostředkovat nejširší možné spektrum informací o rychle se rozvíjejícím odvětví dřevostaveb. Setkávají se zde také architekti a odborníci nejen z České republiky, ale z celého světa. V uplynulých letech jsme měli možnost setkat se zde s architekty z Kanady, Norska, Rakouska, Finska a Belgie.

Více informací naleznete na www.salondrevostaveb.cz.

  • autor: *
  • publikováno: * 10. 3. 2014
Generální partner
Hlavní partneři