Špalková, Fingerová - Revitalizace Kostnického náměstí v Praze

Kostnické náměstí vzniklo koncem 19. století společně s výstavbou Žižkova. Bylo navrženo jako parkové náměstí, jako uzavřená oáza uprostřed kamenného města. Parkový prostor byl obemknut serpentýnou přilehlých ulic. Toto řešení se elegantně vypořádalo s výrazně klesajícím terénem. Samotné náměstí tak získalo specifický charakter a v jeho středu vznikla téměř rovná plocha, tak cenná v dramatickém žižkovském kontextu.Původní ráz byl narušený ve 20. století především necitlivým umístěním měnírny pro napájení tramvají a jejím pozdějším rozšířením, se kterým souvisely nevhodné úpravy celého parkového středu náměstí. Vzniklo mnoho bariér a terénních zlomů, které volný prostor ještě více roztříštily a zmenšily. Z autentických řemeslných prvků drobné architektury zůstala torza ve velice špatném technickém stavu.

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila Fingerová © Michal Cetkovský

Toto dění trpělivě sledovala pětice stromů a vyrostla do své současné krásy. Jejich koruny náměstí obohatily o klenbu a o úžasnou atmosféru. Staly se nenahraditelnou estetickou a mikroklimatickou hodnotou daného místa.Návrh revitalizace náměstí byl založen na respektu k jeho původním tvůrcům i ke stávajícím stromům. Snahou bylo obnovit jeho důstojnost a kultivovanost, která čiší ze starých fotografií. Zároveň má prostor působit obyčejným, prostým dojmem bez zbytečné okázalosti, což je základní rys celého Žižkova od doby jeho vzniku.

 

 

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila Fingerová © Michal Cetkovský

Cílem úprav bylo zbavit místo zbytečných bariér, rozšířit volný rovný plácek mezi svažitými ulicemi a vytvořit příjemný prostor svobodné a bezpečné zelené oázy.Dochované historické schodiště, kamenné zdi a části litinového zábradlí byly citlivě opraveny a doplněny. Na obvodovém chodníku byla obnovena pražská mozaika v původním vzoru dle dochovaných fotografií. Nové úpravy byly navrženy v soudobém, výrazově skromném pojetí, které dá vyniknout jemnosti a zdobnosti historických uměleckořemeslných prvků drobné architektury i okolních domů utvářejících prostor nejmenšího žižkovského náměstí.

 

 

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila Fingerová © Michal Cetkovský

Navržené propustné povrchy a vegetační střechy na stávající budově i na nově navržené kavárně přispívají ke zvýšené retenční schopnosti území. V hustě zasíťovaném prostoru se podařilo najít místo na akumulační nádrž pro dešťovou vodu, která je využívána na splachování toalet a závlahu.Hmotová redukce budovy pro napájení tramvají se ukázala jako nerealistická. S budovou proto bylo v návrhu zacházeno jako s přirozenou součástí parku, který se zvětšil pomocí terénních úprav i o původně nevyužitelné plochy kolem ní. Byla opravena její fasáda a pohledově exponovaná střecha se proměnila v extensivní střešní zahradu.

 

 

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila Fingerová © Michal Cetkovský

Cenným těžištěm v kontextu okolí je volný prostor pod korunami stromů, orámovaný rostlinami, díky nimž může návštěvník vnímat proměnlivost přírody, barvu a vůni květů.Součástí návrhu byl i vodní prvek skrytý v dlažbě – mlžící systém, přispívající k lepšímu mikroklimatu v letních dnech. Pro větší bezpečnost prostoru v nočních hodinách bylo dbáno na přehlednost prostotu, jeho nasvícení a to zejména temných částí pod kamennou zdí.

 

Zázemí tvoří nově navržená dřevostavba kavárenského stánku zahrnující bezbariérové toalety a prostor pro skladování mobilního nábytku a zahradních her. Kavárenský stánek zároveň podporuje kulturní a sociální aktivity a zvyšuje bezpečnost prostoru.Revitalizovaný veřejný prostor poskytuje podmínky pro odpočinek, práci, hru, setkávání, občerstvení, muzicírování, tančení, sdílení, výstavy pod širým nebem a mnoho dalších aktivit všech generací obyvatel této části Žižkova a lidé mu postupně znovu vdechují život.

 

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila Fingerová © Michal Cetkovský

 

 

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila FingerováFoto: Michal Cetkovský

 

 

Foto: eArch

Revitalizace Kostnického náměstí v Praze, Hana Špalková, Radmila Fingerová, stav před

 

 

Generální partner
Hlavní partneři