edit! architects - Revitalizace letenské třídy Korunovační

Studie představující budoucí podobu letenské třídy Korunovační od edit! architects Foto: edit! architects

Architekti z notoricky známého žižkovského okrašlovacího spolku edit! se znovu vrátili na Letnou! Zadání přišlo z městské části pražské sedmičky. Výzvou pro nás bylo si poradit s letenskou třídou Korunovační, která se v současnosti skloňuje především v dopravním zpravodajství. V koordinačně koncepční studii jsme se museli vypořádat s již připravovanými, ale vzájemně nezkoordinovanými projekty na obnovu stromořadí, vodovodních řadů, na opravu vozovky či s třemi různými projekty BESIPu. K projektu jsme však přistoupili s ambicí sobě vlastní – chceme proměnit velkoryse založenou, avšak zanedbanou ulici na reprezentativní obytnou městskou třídu propojující Letenské sady se Stromovkou. Před samotným zadáním našemu studiu byla do projektu zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníku “Společně po Letné”. V červnu 2021 proběhla participace se školáky ZŠ Korunovační a setkání s veřejností ve Vodárenské věži v ulici Korunovační, kde byl představen koncept studie k připomínkám. Výsledný návrh studie je tedy konsensuálním výsledkem jednání s laickou veřejností i odborníky z řad zástupců MČ Prahy 7, památkářů, zástupců IPR a architektů.

  • autor: *
  • publikováno: * 20. 3. 2022
Generální partner
Hlavní partneři