Feilden+Mawson a FAM Architekti - Návštěvnické a vzdělávací centrum Acle Bridge

Návrh návštěvnického a vzdělávacího centra národního parku Norfolk Broads v Acle hledá možnosti komunikace architektury s přírodou a vytvoření klidného a přesto sebevědomého spojení současnosti a bohaté a spletité historie jezerní krajiny Norfolk Broads.

Zaměřili jsme se na využití příležitostí, které místo nabízí, včetně dalekých výhledů do okolí, spojení s řekou a jejími břehy.Stavbu jsme umístili souběžně s řekou Bure dále od komunikace a tělesa mostu, jelikož jsme cítili, že potřebuje kolem sebe prostor a možnost případné budoucí expanze.

Zážitek z návštěvy nového centra začíná z dálky pohledy na stavbu buď z lodě z řeky nebo příjezdem po komunikaci. Chceme, aby centrum působilo pro návštěvníky přicházející z dálky jako přirozený magnet, a také aby nabízelo široké možnosti využití, nikoliv pouze vzdělávací účel.

Foto: EARCH

Se vstupem do objektu se návštěvník ocitne ve vzdušném a otevřeném výstavním prostoru s výhledy na řeku. Další hlavní prostory jsou učebna a kavárna otevřená směrem do krajiny. Zázemí, které nevyžaduje denní osvětlení je umístěno ve středu dispozice.

Z ekonomických důvodů navrhujeme modulární dřevěnou konstrukci složenou z trámů a vazníků opakujícího se tvaru a velikosti, které mohou být sériově vyrobeny mimo stavbu, čímž se urychlí a zjednoduší montáž přímo na místě. Zvýšenou niveletou přízemí a můstkem k severnímu vstupu předcházíme riziku spojenému s povodněmi.

Foto: EARCH

Barvy a použité materiály jsou inspirovány tradičními plachetnicemi „Norfolk Wherry“, místní lidovou architekturou obloženou černými fošnami a černou rašelinou, jejíž těžba vedla k založení jezer a kanálů Norfolk Broads.

Černé mono krystalické PV panely instalované na jižní straně střechy poskytnou hlavní zdroj potřebné energie. Geotermální energie bude moci být využita pro vytápění a klimatizaci a eliminuje potřebu používat palivové kotle. Ty budou nahrazeny příjmem pasivní solární energie a venkovním stíněním, chránícím interiéry před přehřátím v letním období.

Foto: EARCH

 

  • autor: *
  • publikováno: * 16. 8. 2018
Generální partner
Hlavní partneři