Martin Rajniš, David Kubík - Nová budova Kliniky Dr. Pírka

Na začátku roku 2016 se prof. Ing. arch. Martin Rajniš společně s Davidem Kubíkem zúčastnili vyzvané soutěže. Záměrem bylo vytvořit nemocnici, která zahrne prvky moderního zdravotnického zařízení a současně bude dýchat přátelským prostředím. Dalším předpokladem bylo vytvořit projekt, jenž bude citlivě zasazen do přírodního prostředí přilehlého lesoparku.

Nová multifunkční budova ambulantních činností má za cíl odlehčit trvale přetěžované ambulantní části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort pacientům i zaměstnancům. Podařilo se zde uvést do provozu ambulantní péči v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny.

Foto: EARCH

Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárny a restaurace.

Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena pískovcem v barvě okolních skal. Stavba je zasazena do terénu osázeného vzrostlými dřevinami. Na jižní straně je skleněná fasáda. Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí. To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou podélnou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná. Je postavená takzvaně do zatáčky. Kopíruje okolní komunikaci a zároveň je zasazena do terénu lemovaného vzrostlými stromy. Na jižní straně budovy je lehká skleněná fasáda. Na severní fasádu byly naopak použity kameny v barvě sousedící skály.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

  • autor: *
  • publikováno: * 5. 11. 2018
Generální partner
Hlavní partneři