MS plan s.r.o. - Vzdělávací centrum Ústí nad Orlicí

Foto: eArch

V menší hale byla kotelna, v té větší strojovna. Oba objekty byly součástí stabilního podniku v Ústí nad Orlicí, který vytvořila rodina Harnychů. Zmíněný podnik Perla 01 dal tehdy během průmyslové revoluce práci většině obyvatel a byl hnací silou za prosperitou města. Ovšem po ukončení provozu začal celý areál chátrat a stal se tak problematickou oblastí města. Dnes již opuštěný průmyslový brownfield nemusí pro město nutně představovat problém, ale může se stát místem s ohromným potenciálem pro rozvoj současné městské struktury. Součástí návrhu revitalizovaného areálu je mimo jiné i multifunkční vzdělávací centrum.

Foto: eArch

Provoz v centru se přibližuje galerii, kinu nebo divadlu, ale ne v konvenčním smyslu slova. Jedná se o experimentální prostory, které představují uvolněnou alternativní formu konvenčnímu pojetí divadla, kina nebo galerie. Prostorová dispozice staveb vytvoří nový vnější veřejný prostor formou menšího náměstí, které navazuje na ulici i na další nově vzniklá veřejná prostranství. Koncept obou budov je založený na otevřeném a volném prostoru, který lze modifikovat podle aktuální potřeby. Vzniknou dva sály s ochozy, foyer, zázemí pro návštěvníky i účinkující, nové schodiště i výtah. Na severní fasádě budou obnoveny šambrány, hlavní římsa a také původní půlkulatá okna u malého sálu. U velkého sálu budou vytvořena nová industriální okna.

Nové příležitosti, od celku k detailu, měřítko území odpovídá měřítku města, různorodá funkční skladba.

V atelieru MS plan jsou si potenciálu průmyslového brownfieldu vědomi a vnímají ho jako velkou výzvu a příležitost, jak změnit a především zlepšit fungování a vnímání celého města. Projekt atelieru počítá se zapojením celého areálu Perly 01 do veřejné i dopravní struktury. Cíle atelieru zahrnují nové veřejné plochy určené k setkávání formálního i neformálního charakteru jako parky, aleje, náměstí, ale i obchodní ulice. Tím nejdůležitějším cílem je „zbořit bariery“, které opuštěný a chátrající areál představuje a otevřít ho a zpřístupnit obyvatelům města a zároveň zachovat industriální charakter i exkluzivitu bývalé Perly 01.

Foto: eArch

V revitalizovaném areálu by mimo jiné měla vzniknout nová uměleckoprůmyslová škola, informační centrum s turistickým zázemím, nová městská galerie, výstavní a přednáškové prostory, zázemí městského úřadu, prostory pro podnikání i dostatek parkovacích míst. Vizí města je samozřejmě i vznik nových bytových objektů. Z nepropustného průmyslového brownfieldu se tak během několika následujících let stane unikátní a především funkční součást města s odkazem na bohatou historii.

Foto: eArch

Foto: eArch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři