M

MS plan - Lesopark Na Panském, Bohumín

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje do městské struktury jako těžko přístupná vnitřní periferie, která představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil návrh regenerace a zpřístupnění celé oblasti.

MS plan - lesopark, Bohumín

Výstavba nového lesoparku začala letos na jaře a skončí příští rok. Během letošního podzimu bude vysazeno více než 2,5 tisíce nových stromů a zhruba 1,5 tisíce okrasných keřů. Zelené plochy obsáhnou až 89 000 m2 a trasy chodníčků a stezek budou dlouhé přes jeden kilometr. V severní a jižní části se začíná s výstavbou regulovaných biotopů, mokřadů a tůní doplněných o dřevěná mola a mosty. Centrální část tvoří „land art“ dvou návrší, který zatraktivní rovinatý charakter lokality. Pahorky i otevřený prostor mezi nimi doplní altány a menší přístřešky pro rekreaci a odpočinek. Jižní cíp od ruchu města odcloní výsadba nové vitální zeleně, a cyklostezka na severní straně lesoparku nově propojí východní a západní část Bohumína. Jednotlivé vstupy do přírodního parku nabídnou návštěvníkům proměnlivé výhledy na dynamickou kompozici „land artu“, vodních ploch a rozkvetlých luk.

MS plan - lesopark, Bohumín

Připravovaný projekt vzešel z obchodní soutěže, kterou v roce 2015 vyhrál atelier MS plan, podepsaný pod architektonicko-krajinářskou studií. Vloni projekt odstartovala výstavba zmíněné více než půlkilometrové cyklostezky přes budoucí lesopark. Její realizace město stála 12,7 milionu korun. Součástí cyklostezky je i nová klenutá lávka přes potok Flakůvka. Rozpočtové náklady nového lesoparku jsou 18 milionů korun. Městu se na ně podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 10 milionů korun. Nový lesopark přivítá první návštěvníky už na podzim roku 2021.

Generální partner
Hlavní partneři