Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek - Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

  • Autoři: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Zodpovědný projektant: Valbek s.r.o.
  • Stavebník: Obec Lužec nad Vltavou
  • Suma: 50 000 000.00
  • Měna: CZK
  • Datum projektu: 2015
  • Realizace: 2020
  • Poznámka: Materiály

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi Hořín a Vraňany, je jedinou obcí v České republice, která leží celým svým územím na ostrově. Ostrov je zároveň největším ostrovem na řece Vltavě.Lávka je vedena přes nesplavný tok řeky mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Bukol. Přes řeku převádí dálkovou severojižní cyklotrasu EuroVelo 7 vedoucí ze Švédska na Sicílii.

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou, Petr Tej,  Marek Blank, Jan Mourek © BoysPlayNice
Architektonický návrh je výtvarně založen na lehkosti a subtilnosti, které jsou umožněny díky technologicky extrémně vyspělému materiálu UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete, ultra-vysokohodnotný beton s rozptýlenou kovovou výztuží).Lávka je koncipována jako zavěšená konstrukce s jedním pylonem a dvěma poli o rozpětích 30+100 m. Hlavní pole překračuje řeku šířky 70 m. Pylon je ocelový, výšky 40 m a tvoří v rovinaté krajině protiváhu kostelní věži. Mostovka je vedena ve výškovém oblouku s poloměrem 777 m a je sestavena z přímo pochozích prefabrikátů z UHPFRC. Závěsy tvoří 17 párů uzamčených ocelových lan. Mostovka byla nad břehy montována na pevné skruži. Část nad řekou se montovala letmo. Mostovka je sepnuta dvěma volnými kabely.

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou, Petr Tej,  Marek Blank, Jan Mourek © BoysPlayNice
Barevně jsou všechny prvky konstrukce sjednoceny a dematerializovány tóny středně šedé barvy.Lávka je zapojena do krajiny nově vysazenou dubovou alejí podél cesty na bukolské straně. Duby dorostou do výšky pylonu.

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou, Petr Tej,  Marek Blank, Jan Mourek © BoysPlayNice

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou, Petr Tej,  Marek Blank, Jan MourekFoto: BoysPlayNice

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou, Petr Tej,  Marek Blank, Jan MourekFoto: BoysPlayNice

Generální partner
Hlavní partneři