Rodinný dům 45°

  • Autoři: Daniel Šubín
  • Ateliér: Atelier BAAR, s.r.o.
  • Země: Rakousko
  • Generální dodavatel: Drevstav Slovakia spol. s r.o.
  • Město: Wolfsthal
  • Datum projektu: 2012
  • Realizace: 2013
  • Užitná plocha: 166.30m2
  • Zastavěná plocha: 190.80m2

Nízkoenergetická drevostavba s príznačným pomenováním House 45° je osadená v sympatickom prostredí rakúsko-slovenského pohraničia. Panoramatický pohl'ad zo záhradnej terasy zachytáva Hainburgský les i s ned'alekým hradom Schlossberg. Miesto vzdialené len pár kilometrov od rušnej metropoly Slovenska paradoxne vzbuduje dojem pokojného vidieka.

Koncept domu vychádza z myšlienky zachytiť čo najviac denného svetla v interiéri. Táto predstava bola zrealizovaná natočením pôdorysu stavby o 45 stupňov proti trvaru stavebnej parcely. Sympatická myšlienka dala pomenovanie aj samotnému projektu.

Navrhovaný tvar domu, aj keď iba z pozície vonkajšieho pozorovateľa, pôsobí ako bežný „bungalov" na štvorcovom pôdoryse. Jeho tajomstvo sa skrýva najmä vo vnútornom členení priestorov. Jednoduchým a pritom logickým natočením vnútornej dispozície o 45°, kde základná komunikačná os je presne v smere S-J orientácie, pričom severná časť vyúsťuje do ulice a južná do záhrady. Takto vytvarovaný dom zachytáva najväčšie možné slnečné lúče, a zároveň umožňuje všetkým miestnostiam mať samostatný výhľad na okolitú JV-J-JZ panorámu, aj vlastný prístup do exteriéru.

„Zafixovaný" štvorcový podklad domu a nad ním úplne totožný obrys strechy vytvárajú medzi svojimi vonkajšími hranami a pootočeným obrysom obvodových stien domu trojuholníkové niky - lodžie, samostatné pre každú miestnosť. Každý z týchto medzipriestorov tak môže mať vlastnú povrchovú úpravu, buď ako terasa, zimná záhrada alebo "privátna" záhradka /s trávou, bylinkami, kvetinami/. Nad niektorými nikami je pevná strecha, najmä nad menšími, pri väčších je prekrytie riešené drevenými pergolami. Ich rastrovaním sa zabráni oslneniu počas horúcich letných dní, avšak počas zimného obdobia resp. pri východe, či západe Slnka budú môcť slnečné lúče voľne padať do interiéru. Pre zabezpečenie nutného zatienenia vnútorných miestností, najmä v letnom období, či pri nižších polohách Slnka alebo z dôvodu vytvorenia vnútornej intimity bude najmä pred väčšími presklennými plochami umiestnený systém posuvných lamelových žalúzií, pohybujúcich sa po vonkajšom štvorcovom obvode domu.

Vnútornú atmosféru domu dopĺňajú ešte dva výrazné prvky: otvorené átrium s vertikálnou záhradou na stenách a veľký strešný svetlík v detskej kúpelni, ktoré umožňujú prestup denného svetla do „hĺbky" interiéru, ale aj netradičné priehľady - výhľady na dennú /nočnú/ oblohu.

Dispozícia domu reaguje na architektonické riešenie domu, na jeho orientáciu k svetovým stranám a k daným okolitým vizuálnym podmienkam. Jeho "vizuálna" línia vedie od severného uličného vstupu /navádza do vnútra dispozície/ a pokračuje diagonálne k hlavným obytným miestnostiam /vyvádza z domu, do jeho kľudnejších priestorov resp. do divokej záhrady, k jazierku, k bio-záhradke/, pričom hlavným „epicentrom" domu ostane otvorené átrium. Na túto dispozičnú „chordu" sa napájajú ďaľšie miestnosti, so zabezpečením dôsledného oddelenia základných prevádzkových funkcií domu.

Vstupné priestory, technické miestnosti sú v severnej časti objektu, pracovňa, detské izby so zázemím vo východnej časti, obývacia miestnosť, jedáleň, kuchyňa so špajzou a zimnou záhradou v južnej pozícii a nakoniec spálňa s vlastnou kúpelňou a šatníkom v západnom "sektore" domu. Takto diferencovaná vnútorná štruktúra domu umožňuje separátny „život" jednotlivých častí so svojimi rôznymi špecifikami: kľudné - tiché, špinavé - čisté, dospelí - deti, ale pritom majú svoj spoločný „meeting point" v podobe centrálneho priestoru /jedáleň, obývačka/ s átriom.

Týmto riešením sa výrazne eliminovala dĺžková proporcia komunikačnej osi, dispozícia vnútorného priestoru sa stala intuitívne čitateľná aj pre nového návštevníka a vzhľadom na vizuálne prelínanie interiéru s exteriérom poskytuje „divákovi" stále nové priehľady - „lines-of-sight play" a stále sa meniacu atmosféru podľa ročných období či v bežnom režime dňa.

Projekt rodinného domu 45° byl představen v rámci letošní přehlídky Salonu dřevostaveb.

Salon dřevostaveb je nesoutěžní přehlídka kvalitní moderní architektury ze dřeva. Formou výstavy, přednášek, projekcí a odborné literatury nabízí jedinečnou příležitost zhlédnout na jediném místě výběr toho nejlepšího, co v tomto oboru za poslední rok vzniklo. Přehlídka má těžiště na veletrhu Dřevostavby. Po zbytek roku se pak výstava pravidelně představuje i v dalších městech České republiky a na Slovensku. Přehlídka Salon dřevostaveb je určena především široké veřejnosti, které se snaží zprostředkovat nejširší možné spektrum informací o rychle se rozvíjejícím odvětví dřevostaveb. Setkávají se zde také architekti a odborníci nejen z České republiky, ale z celého světa. V uplynulých letech jsme měli možnost setkat se zde s architekty z Kanady, Norska, Rakouska, Finska a Belgie.

Více informací naleznete na www.salondrevostaveb.cz.

Generální partner
Hlavní partneři