Šépka architekti - Dům v ocelovém korzetu

 • Autoři: Jan Šépka
 • Ateliér: ŠÉPKA ARCHITEKTI
 • Spolupráce: Jan Kolář
 • Země: Česká republika (Česko)
 • Generální dodavatel: Mastavby s.r.o.
 • Město: Praha - Suchdol
 • Ulice, číslo: Osvobození čp.442/22
 • Datum projektu: 2010
 • Realizace: 2019
 • Zastavěná plocha: 188.00m2
 • Plocha pozemku: 708.00m2
 • Plocha stavebního pozemku: 708 m2
 • Zastavěná plocha: 188 m2
 • Celková podlahová plocha: 310 m²
 • Střešní terasa: 165 m2
 • Celkový obestavěný prostor: 1410 m3

Jedná se o stavební úpravy rodinného domu v Praze, který byl jako původně rekreační objekt z třicátých let 20. století několikrát dostavován a přestavován k trvalému bydlení. Vzhledem k těmto zásahům přestala být jeho stabilita dostatečná. Základním rozhodnutím tedy bylo doplnit a celkově ztužit konstrukci ocelovým korzetem.

Dalším problémem byla původní mansardová střecha, jež měla tloušťku pouhých 15 cm. Odstranění celé střechy, ke kterému jsme se nakonec rozhodli, umožnilo nejen efektivněji vyřešit problém zateplení, ale i úpravu dispozice ve druhém nadzemním podlaží tak, aby vyhovovala požadavkům investora. Druhé nadzemní podlaží je zároveň v místě bývalé terasy rozšířeno o nový pokoj.

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

Ocelový korzet není pouze technickým prvkem, je zamýšlen i jako treláž pro popínání rostlin, a po architektonické stránce sceluje celý objekt. Celý korzet je sestaven ze stejných ocelových hranolů svařených z L profilů v modulu 1280 mm. Tento modul umožnil ideálně zachovat stávající otvory ponechané části stavby. Zděná konstrukce druhého patra z lehkých betonových tvárnic doplňuje nosnou ocelovou část a pomáhá vynést novou střešní železobetonovou desku, která slouží jako pochozí terasa se zahradní úpravou. Přístup na střechu rovnou ze zahrady umožňuje obslužné schodiště, které je navrženo z boční strany objektu v rámci ocelové konstrukce.

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

Interiér druhého patra ponechává viditelné betonové tvárnice i betonový strop. Společně s nosnou ocelovou konstrukcí jsou tedy všechny materiály přiznány ve své přirozené podobě. Tento hrubý interiér je doplněn o mobilní nábytek z březové překližky v podobě spacích buněk, skříní, které rozdělují místnosti i solitérního nábytku. Nedílnou součástí každého pokoje bylo řešení závěsů. Na stejně zvolený motiv si každý člen rodiny vybral své barevné řešení. Interiér i exteriér stavby vytváří platformu, která se bude v čase proměňovat. 

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/Foto: Aleš Jungmann

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

 

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

Dům v ocelovém korzetu, Jan Šépka /Šépka architekti/ © Aleš Jungmann

Generální partner
Hlavní partneři