Sporadical - Rodinný dům Benešovsko

Pozemek je svažitý od severu k jihu, celkové převýšení dosahuje 15 metrů na 100 metrů jeho délky. Podél severní hranice pozemku vede silnice, která spojuje okolní obce. 

Umístění domu vychází z tvaru terénu a z přístupnosti pozemku ze severní strany. Je ale určeno zejména polohou stromů. Stavba využívá kvality prostředí, které vzrostlé stromy vytvářejí, také výhled na krajinu a na horizont je v této výškové úrovni nejhezčí. V jižní polovině plochy pozemku zůstává louka.

Dům svou výškou nepřesahuje domy v sousedství. Střechu má přístupnou z terénu – od horní hranice pozemku jsou vidět pouze zelené plochy střechy, které navazují na severní svah.

Foto: EARCH

Investor předpokládá sezónní obývání domu v rámci širší rodiny. Dům je rozdělen na dvě samostatné části – větší dvoupodlažní a k ní přiléhající jednopodlažní část na zvýšené úrovní. Prostor, který tímto uspořádáním vznikl v jihozápadní části, se využívá jako venkovní plocha s terasami, místo společného setkávání rodiny. 

Prosklené fasády opticky propojují vnitřní prostory s venkovními. Umožňují široký výhled do okolní krajiny. Vzrostlé duby přirozeně stíní terasy i fasádu před přímým jihozápadním sluncem. Zároveň zachovávají intimitu místa.

Foto: EARCH

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstup je na úrovni druhého nadzemního podlaží. Ze zádveří vede schodiště do menší samostatné obytné části s jedním pokojem, kuchyňským koutem a koupelnou. Z pokoje je přímý vstup na venkovní terasu.

Ve vstupním podlaží jsou tři ložnice, společná koupelna a sauna. Z ložnicového patra vede schodiště do přízemí, kde je hlavní obytná místnost s kuchyní a jídelnou. Velkou prosklenou plochou jižní a západní fasády prostor navazuje na terasu. V severní části přízemí jsou provozní prostory (spíž, wc a technická místnost).

Foto: EARCH

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dům je postavený z jednovrstvého zdiva s tepelnou izolací a omítkou. Západní fasáda má dřevěný plášť z modřínových latí. Část obvodových stěn je železobetonová, provedená z tvárnic ztraceného bednění. Stropy jsou keramické a železobetonové. Plochá střecha je zelená extenzívní, část pokrývá terasa z modřínových prken. Stavba je založena na základových pasech. Horní část základů tvoří betonové stěny do ztraceného bednění.

Foto: EARCH

 

Foto: EARCH

  • autor: *
  • publikováno: * 20. 3. 2018
Generální partner
Hlavní partneři