STACK I

Idea

Arcgency je architektonická kancelář se sídlem v Kodani, pro kterou se stala udržitelnost v architektuře základním stavebním pilířem. Na základě vědomostí o způsobech montáže i demontáže, získaných z teorie a vlastní praxe, navrhlo studio Arcgency stavbu, která navzdory svému dočasnému charakteru nabízí kvalitu stabilní architektury.

Navíc jde o experiment v oblasti prefabrikované architektury, který čelí univerzálnímu problému s odpady a tradičním stavebním technologiím a vybízí k otázce, jak minimalizovat spotřebu energie a zároveň se přizpůsobit podmínkám drsného a proměnlivého skandinávského klimatu? Jak implementovat vysokou míru flexibility a funkcionality při vytváření ideálního pracovního prostoru pro kreativní profese? Jak navrhnout udržitelný design, který neomezuje rozmanitost prostorových řešení, vytváří vizuální kvalitu a dobré světelné podmínky? Jak navrhnout budovu, kterou bude možné přemístit?

Princip

Opotřebované lodní kontejnery jsou navršené do výšky tří běžných podlaží takovým způsobem, který zajišťuje minimální nároky na zastavěnost pozemku.

Kontejner jako vysoce optimalizovaný produkt je formován aspektem cenové efektivity, je těžký a odolný. Jelikož je v souladu s mezinárodními předpisy pro transport, může být dopraven kamkoliv, což přirozeně vede k hledání způsobu jeho dalšího použití. Pokud by měl být podobný stavební komponent nově navržen, vedlo by to k vysoké ceně a ztrátě času.

Prostor v rozponu kontejnerů umožňuje flexibilní využití pro primární funkce. Sekundární funkce, jako jsou zasedací místnosti, místnosti pro organizování workshopů a skladování, jsou situovány do jejich interiéru. Hrubou stavbu je možné postavit z kontejnerů do několika dnů.

Kontejner je obložen izolačními sendvičovými panely, které plní také funkci parozábrany a obkladu. Jsou namontovány přímo do rámu, podobně jako okna, střešní elementy a podlahové dílce. Odhalené instalace vody, elektřiny a topení umožňují dobrou přístupnost a opravu.

Architektura

Architektura je založena na jednoduchých principech jako surová estetika, variující velikost prostorů, stupně vizuálního propojení v rámci budovy a skvělé světelné podmínky.

Pocit z interiéru je určen charakterem lodních kontejnerů, na kterých vzhledu se podepsala řada let v provozu na moři. Jsou stavební hmotou, které patina určuje specifický charakter architektury. S výjimkou matného sivého nátěru je jejích původní vzhled nezměněn. Slouží dveře, podlahy a přiznaný je i zvlněný povrch stěn. Nátěr vytváří uniformní vzhled a zvýrazňuje detail.

Délka lehce přes 12 metrů vevnitř kontejnerů, spolu s výškou troch podlaží, vytváří bohatou škálu prostorů a měřítek, které lákají různé uživatele. Speciálně velký otevřený prostor je přizpůsoben nejrůznějším možnostem a nabízí vizuální propojení v rámci budovy. Pohled do exteriéru není omezen a to dokonce napříč celou budovou, díky čemu získává prostor hloubku a je umocněn pocit propojenosti. Přes rozdílné výškové úrovně a interiérová okna se z jednoho prostoru do druhého prolévá pracovní atmosféra a pocit kolektivního tvoření. Skupiny pracující v různých částech domu se cítí být spolu, a přitom se neruší.

Velká okna dovolují slunečním paprskům pronikat hluboce do interiéru, potřeba umělého osvětlení je tak minimalizovaná. Na zvlněných stěnách kontejnerů se v průběhu celého dne odehrává hra světla a stínu. Výška přes tři podlaží umožňuje vstup světla ze všech světových stran, což má za následek jeho smíšení, a to bez nutnosti vytvářet okenní otvory ve všech čtyřech fasádách. To je pro zamezení přehřívání a eliminaci potřeby klimatizace podstatné. Ve velkých prostorech jsou stropy obloženy perforovaným hliníkovým obkladem, který odráží světlo od vodní plochy. Nad obkladem je umístěná akustická izolace, zajišťující perfektní akustické podmínky.

ROZHOVOR (s architektem Madsem Møllerem)

Jaké byly náklady na výstavbu?V Dánsku je výstavba vzhledem k úrovni mezd obecně nákladná. Pro představu uvedu příklad: náklady na realizaci typické kancelářské budovy v Dánsku se pohybují kolem 2 200 eur za metr čtvereční. Kontejnerové kanceláře vycházejí kolem 800 eur za metr čtvereční. Pokud jsou dobře navržené, mohou být velmi schůdným způsobem výstavby.

Je výstavba z lodních kontejnerů perspektivní?Kontejnery jsou skvělé stavební bloky. Existují však určité parametry, které musí být na výstavbu z kontejnerů aplikované, aby se využil jejich potenciál. V opačném případě by šlo jenom o budovu s kontejnerovou estetikou. Kontejnery jsou přizpůsobené ke stohování, a proto musí být akceptováno jejích ortogonální rozvržení.

Kromě toho by kontejner měl být chápán jako konstrukční prvek, který přenáší zatížení. Jakýkoliv vyříznutý otvor může mít vliv na jeho konstrukční vlastnosti. Jednoduše řečeno, čím víc se upravují a řežou, tím méně jsou vhodným stavebním modulem. To je i důvod, proč využíváme v naších projektech primárně meziprostor a kontejnery samy o sobě necháváme působit jako konstrukční elementy.

Jak dlouho trvá výstavba?Kancelářskou budovu z kontejnerů jsme schopni postavit za pouhé čtyři měsíce. To je opravdu velmi krátká doba. Kontejnery poskytují skvělé možnosti flexibility v podmínkách koordinace, protože je možné jich opatřit ze dne na den.

Co říkají stavební předpisy?Dánsko má jednu z nejpřísnějších stavebních legislativ na světě. Zahrnuje i speciální požadavky na požární odolnost a energetickou úspornost. Jelikož jsou všechny stavební elementy vyrobeny z oceli, zvolili jsme jednoduchý způsob, jak zajistit požární odolnost. Buď se konstrukce obalí do vrstvy pečlivě zvolených materiálů s protipožárním nátěrem, nebo se zesílí ocel.

To se ukázalo jako efektivní metoda, při zachování jednoduché koncepce. Ve vztahu k energetické úspornosti jsme se rozhodli kontejnery obalit do vrstvy tepelně izolačních sendvičových panelů Rockwool o tloušťce 300 mm. V kombinaci s okny s izolačním „trojsklem“ se dostáváme na úroveň, kdy je potřeba vytápění velmi nízká a pro chlazení se využívá jenom přirozeného větrání. Stavba tedy splňuje požadavky norem a byla řádně zkolaudována.

Jaké je to pracovat v kanceláři postavené z kontejnerů?Architekt nemá vždy možnost mít denní zkušenost se svým dílem. My tu možnost s projektem Unionkul máme. Kancelář studia Arcgency je zřízená v nejvyšším patře budovy. Jsme s ní velmi spokojení a realizace našeho konceptu je pro nás velikou satisfakcí. Momentálně jsme začali pracovat na dalších 1000 m2, a to jenom s mírnými úpravy pro zdokonalení produktu.

Původně jsme se domnívali, že tato typologie osloví hlavně firmy z kreativního průmyslu. Na naše překvapení však zájem o tyto prostory přišel z nejrůznějších odvětví od bank přes logistické společnosti, až po neziskové organizace.

Skutečně se jedná o stavby přemístitelné?Ano, budova je skutečně přemístitelná. To je totiž klíčové hledisko, protože dům stojí na pronajaté ploše, kterou čeká v blízké budoucnosti proměna v rezidenční čtvrť. V skutečnosti by tak byl pozemek pro tuto stavbu příliš drahý. Koncept je postaven na tom, že stavba z kontejnerů přináší dočasné nájemníky na území, které prochází transformací. A s krátkou dobou návratnosti investice budou tyto stavby splaceny ještě předtím, než budou generovat nové nájmy na jiném pozemku. Proto byla velká pozornost věnována způsobu montáže a demontáže. Očividně je tady velký potenciál udržitelnosti.

Ale další důvod, proč byla tato idea zrealizována, je její schůdnost. Je zajímavé, když nové obchodní strategie jdou ruku v ruce s principy udržitelnosti. Koncept „Stvořeno pro přesun“ je důkazem toho, že je možné hledat vztah mezi recyklací a budovami, které mohou nasytit novou poptávku.

  • autor: *
  • publikováno: * 18. 11. 2016
Generální partner
Hlavní partneři