T

Trojhalí Karolina v Ostravě

Území „Karolina“ je součástí městské památkové zóny Moravská Ostrava. V území se nachází dvě kulturní památky. Jednou z nich je „Ústředna koksovny Karolina“ (evidováno pod rejstříkovým číslem 8-3191), druhou z nich je „Elektrocentrála žofínské čtvrti“ tzv. dvojhalí (evidováno pod rejstříkovým číslem 22072/8-3055). Oba objekty nebyly před rekonstrukcí dispozičně ani technologicky provázány.

Objekt dvojhalí byl původně samostatně stojící, přízemní, podsklepená, halová dvojlodní budova, zastřešená lomenými střechami s prosklenou části střešních ploch a s hřebenovými světlíky. Nosná ocelová konstrukce je ve fasádě vyplněna tenkým zdivem z lícových cihel, které bylo na mnoha místech (zejména kolem chybějících dešťových svodů a těsně nad podlahou 1. NP) narušené, dveřní otvory byly provizorně zabedněny. Šachty základů po bývalých strojích byly zasypány a v úrovni podlahy 1. NP přebetonovány na nezhutněném zásypu. Střešní plechová krytina byla na velkých plochách nahrazena natavenými asfaltovými pásy. Vnitřní prostor nebyl členěn, vyjma severozápadního rohu s torzem konstrukcí bývalého velínu.

Objekt ústředny představuje převážně přízemní a částečně podsklepenou budovu, zastřešenou střechou sedlového tvaru s hřebenovými světlíky. Objekt je přístupný z východu vjezdovými vraty po vnitřní rampě, do vystupující části, rizalitu, je vloženo druhé podlaží, bez možnosti standardního přístupu. Vnitřní mostový jeřáb není funkční, s jeho zprovozněním se nepočítá, pouze byl dopraven doprostřed jeřábové dráhy, očištěn, obnoveny nátěry a položeny nové podlahy z pororoštu – je využit pro umístění VZT jednotek. Vnitřní prostor není členěn, vyjma jihovýchodního rohu, kde je torzo dělících konstrukcí. Střešní konstrukce vč. krytiny i podhledu je poměrně nedávno obnovená a zachovalá.

Trojhalí nabízí prostor pro volnočasové aktivity nejširšímu publiku. Podzemním propojením dvou stávajících hal vznikl organismus se společným zázemím pro všechny uživatele (toalety, šatny, sprchy, pronajímatelné sklady). Nadzemní halový prostor ústředny se proměnil ve dvojitou sportovní halu (palubová podlaha – hřiště pro basketbal, volejbal a badminton) se sportovním barem uprostřed haly mezi hřišti. Vytápěnou halu ústředny je však možné použít i k veřejným akcím. Dvojhalí (elektrocentrála) je využíváno rozmanitým způsobem jako zastřešené náměstí.

Hlavní vstupy do objektu vedou do společné podnože suterénu, do prostoru mezi obě haly, kde vznikla jakási podzemní ulice, která má funkci vstupní haly a společného foyer. Zde byla také umístěna recepce a informační pult. Z podzemní haly je možné po široké rampě vstoupit do dvojhalí nebo po schodišti do halového prostoru ústředny. V přímé vazbě na vstupní halu jsou toalety pro veřejnost a pronajímatelné šatny, které slouží pro funkce obou nadzemních objektů.

Stávající nadzemní konstrukce hal jsou v maximální míře zachovány a podle stupně poškození jen opraveny nebo nahrazeny stejnými konstrukcemi ze stejných materiálů. Podle potřeby byly některé ocelové konstrukce zesíleny (viz statická část). Ocelové konstrukce byly ošetřeny proti korozi, vnitřní omítky budou vyspraveny. Původní plné konstrukce nejsou dodatečně zateplovány s výjimkou střechy ústředny.

Stávající suterény byly zčásti vybourány a nahrazeny novými vloženými konstrukcemi, zčásti rekonstruovány a zčásti zasypány. Některé stávající základové konstrukce bylo potřeba podchytávat, betonový sokl byl vyspraven stříkaným betonem. Nová nosná konstrukce suterénu je ze železobetonu a není zateplena s výjimkou vytápěné části pod ústřednou. Nad starými suterény byly vytvořeny ŽB stropy.

Generální partner
Hlavní partneři