Vila v Dejvicích, Pleskot

Přestavba je rozvíjena na půdorysu staré usedlosti. Podobně jako splývá stará budova s krajinou, snaží se i moderní adaptace co nejvíce splynout se svahem a se svým okolím.

Pomáhají jí k tomu horizontálně rozložené hmoty a veškeré architektonické prvky i přírodní zelené střechy, které zcela neznatelně přecházejí do přilehlé vegetace. Díky tomu, že zelené střechy jsou se svahem přímo spojeny, vzniká dojem, že stavba je vrostlá do terénu.

Design domu je založen na velmi otevřeném dispozičním členění, které umožňuje svobodně akcentovat rozmanité výhledy do krajiny, využívat výhod světových stran (dráhy Slunce) a vytvářet pestrá vnitřní i venkovní zákoutí. Výškově je stavba členěna tak, že v nejnižší úrovni jsou situovány individuální pokoje členů rodiny a veškeré technické zázemí a v úrovni vyšší se nacházejí společné a relaxační prostory.

Členitost stavby je odvozená od značné svažitosti terénu a odpovídá fascinujícím perspektivním pohledům i výhledům.

  • autor: *
  • publikováno: * 20. 12. 2017
Generální partner
Hlavní partneři