Vltavská vodní cesta

Před více než deseti lety jsme v Atelieru 8000 začali formovat myšlenku splavnění řeky Vltavy. Vizí bylo projektovat splavnění Vltavy dle jednotné typologie a tuto typologii poté aplikovat po celé délce vltavské vodní cesty. Bylo navrženo unifikované designové provedení pro vodní mobiliář – zábradlí, stožárová světla, oplocení, prvky komunikačního zařízení a technického vybavení marin, prvky dopravní komunikace, atd. Architektonické řešení námi navržených staveb je podrobeno jednotnému konceptu a to konkrétně v případě projektování velínů.

Vltavská cesta a naplnění tohoto cíle se stalo naší srdcovou záležitostí. Doufáme, že po všech velkých projektech, které v naší zemi vznikaly (jako např. dálnice D1) se i tato cesta zařadí po jejich bok a přinese rozvoj Povltaví a zviditelní naši vlast v Evropě. Myslíme si, že pro vnitřní pocit svobody jednotlivce, svobody a velkorysosti celé společnosti i pro demokracii je důležité spojení s mořem – dodává team architektů Atelieru 8000.

Velíny České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice:

Velíny jsou součástí plavebních komor Hluboká nad Vltavou, České Vrbné a vodního díla Hněvkovice a jezu v Hněvkovicích. Byla jim vtisknuta jednotná podoba – strohé, kovem opláštěné objemy tvaru kvádrů jsou doplněny a vizuálně změkčeny krajkou barevných membrán, připomínající napnuté plachty plachetnic či zčeřenou vodní hladinu. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínů. Velíny vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou:

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou vhodně využívá stávajícího meandru řeky Vltavy. Tvar meandru byl respektován, ve vymezeném prostoru došlo pouze k odtěžením nánosů ve dně a jen k dílčím korekcím průběhu obrysu. Přístav je členěn na dva spojené vodní bazény (stání pro malá plavidla + návrhové plavidla). Hrany břehů i horní plocha ostrova jsou porostlé vyšším stromovým porostem.

Plavidla jsou vyvázána ve vyznačených úsecích obvodu k provedeným molům zpravidla dřevěné konstrukce na ocelových pilotách. Mola jsou umístěna v linii paty svahu a místně spojená lávkami s břehem. Pro zavážení plavidel je navržena spouštěcí lodní rampa.

Jistou dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt s architektonicky řešeným zdvižným mostem.

Součástí je i stání pro osobní lodní dopravu na řece umístěné na levém břehu nad vjezdem do přístavu. Je tvořeno dvěma pevně spojenými pontony.

Přístaviště České Vrbné a Kapitanát:

Oproti předcházejícímu projektu přístaviště České Vrbné (stání pro malá plavidla a návrhové plavidlo) je zcela nově vyhloubené na zelené louce podél břehu vltavské vodní cesty. Podél obvodu přístavu jsou alokována pevná kamenem dlážděná mola. I zde je součástí spouštěcí rampa s prostorem pro jeřáb a zdvižný most propojující přístaviště s vodní cestou – vůbec první zvedací most v České republice. Pozitivem tohoto přístaviště je umístění čerpací stanice. Součástí přístaviště České Vrbné je Kapitanát s informačním a servisním centrem. Jednoduchou, pevnou hmotu objektu doplňují subtilní konstrukce lávek a stínících prvků. Ze tří stran kamenem obložený kvádr se směrem do přístavu otevírá výrazně členěným průčelím. Ze strany od Vltavy je objekt zapuštěn do terénního valu tvořící břeh řeky. Obě přístaviště jsou napojena na místní komunikace i na cyklotrasu lemující přístaviště.

  • autor: *
  • publikováno: * 31. 12. 2015
Generální partner
Hlavní partneři