A

A8000 - Pavilon Z

Přestavba pavilonu Z v Českých Budějovicích od studia A8000 Foto: Ondřej Bouška

Hmotová kompozice architektury, založena na třech zvětšujících se kvádrech je základním principem, který byl ale postupem času potlačen a znepřehledněn. Návrh obnovy pavilonu jej znovu navrací, jasně definuje a dále rozvíjí. Část pavilonu je odstrojena, odhalena je jeho konstrukční podstata. Zvolenou kompozicí pevné a průhledné formy vyjadřujeme nové uspořádání objektu, kde pravou část uzavíráme, naopak levá je pojata maximálně volně, vzdušně.  Přeměna v sofistikovaně řízený objekt není skryta je přiznána venkovním technologickým objektem.

 • Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Petr Hornát
 • Ateliér: A8000
 • Spolupráce: Anežka Vonášková, Jaroslav Kedaj
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: České Budějovice
 • Projekt: 11/2019–04/2021
 • Realizace: 12/2020–09/2021
 • Zastavěná plocha: 2 400 m²
 • Užitná plocha: 3 200 m²
 • Obestavěný prostor: 28 500 m³
 • Celkově náklady: 141 milionů Kč
 • Architektonicko-stavební řešení: Zdeněk Fux, Milan Oktabec, Ladislav Krlín
 • Dodavatel stavby: OHLA ŽS, a.s
 • Technický dodavatel: ŠTROB & SPOL., s.r.o.
 • Statika: STATIKON Solutions s.r.o.
Generální partner
Hlavní partneři