B

BLOK architekti - Víkendový dům nad lomem

Našim návrhem jsme chtěly podpořit původní venkovský urbanismus obce – volně „roztroušené“ shluky hospodářských i obytných budov menších měřítek, které jsou v celé obci rozmístěny jak kolmo na svah tak i po vrstevnicích. Stejně tak sklony střech se v obci objevují v různých směrech. Navrhovaná stavba tak v žádném případě nenarušuje urbanistické a architektonické řešení okolí. Navrhujeme dům, jehož hmota je rozdělena do dvou menších částí, které ale spolu tvoří jeden celek. Parcely p.č. 93/3 a 93/4, na které umisťujeme nově navrhovaný dům jsou výrazně svažité směrem na jih. Ze severu je parcela 93/3 ohraničena místní komunikací. V jižní části na pozemku 93/4 je lom, který investor domu nechal vyčistit, aby vynikl místní pískovec. S tímto místním krajinným prvkem pracujeme a začleňujeme ho do našeho návrhu domu. Pískovcový lom je ponechán jako odpočinková relaxační zóna. Pozemek ve velké míře nezměněn: lom, zeleň, stromy. Vzájemná interakce domu a lomu (krajinné zázemí + sídlo). Samotný dům je umístěn v severní části pozemku, kde je i přístup na pozemek. 

Víkendový dům nad lomem, BLOK architekti. Zdroj: BLOK architekti

Návrh objektu se snaží spojit nesnadné podmínky samotné parcely, požadavky investora a samozřejmě kontext okolních staveb a celkového urbanismu obce. Navrhovaný objekt se skládá ze dvou menších hmot, které dohromady tvoří jeden celek. Větší část se skládá ze dvou půdorysně obdélníkových objemů, které kopírují svažitý terén pozemku. Druhý dům je natočen cca o 90 stupňů od většího domu. Objekty jsou přízemní s různým natočením pultových střech, které z dálky působí jako jeden celek. Ze vzdálených pohledů z jižní strany bude celý objekt působit jako jednopatrový.

Bývalý lom v jižní části, který po očištění získává čistou pískovcovou barvu i strukturu, se vizuálně stává dominantním prvkem při pohledu na dům, jemuž tvoří pískovcovou „podezdívku“. Dům je tvořen dřevěnou konstrukcí s dřevěnou fasádou, pultová střecha je neprůchozí zatravněná. V čele jednotlivých objemů, jsou umístěna větší okna, která nabízejí investorovi nádherný výhled do kraje. Okna budou opatřena speciálními foliemi, aby neodrážela světlo zpět do krajiny. Z pohledu od silnice nebude samotný objekt domu nijak vyčnívat, naopak zapadne mezi místní domy. Ze severní strany bude pozemek ohraničen nižší pískovcovou zídkou.

Víkendový dům nad lomem, BLOK architekti. Zdroj: BLOK architekti

Pískovec bude na poměrně složitém pozemku využíván na terénní úpravy kolem domu, jako opěrné zídky č i vyrovnávací schody. Dům je posazen lehce pod terén a výška všech částí je minimální, tak aby dům co nejvíce kopíroval terén a aby nestínil a nebránil ve výhledu okolním domům. Vstup do domu je ze severní strany od místní komunikace, z této strany je navrhováno kryté dřevěné stání pro automobil. Oba navrhované domy jsou propojeny dřevěnou terasou, tak aby dohromady tvořily jeden kompaktní celek. 

Dům je určen jako víkendový rodinný dům, svým charakterem zapadá do drobné zástavby. Samotný objekt domu na sebe nijak neupozorňuje, je vložen do krajiny. Ze severní přístupové cesty je zcela nenápadný, naopak se otevírá se směrem na jih, do otevřené krajiny. Naším návrhem jsme chtěly současným způsobem navrhování reagovat na místní charakter obce, využít maximálně toho, co nám okolí i atypický pozemek nabízí, tak abychom respektovaly místní krajinu a přitom využily možnosti současné architektury.

Víkendový dům nad lomem, BLOK architekti. Zdroj: BLOK architekti

 • Autoři: Michaela Chvojková, Martina Bílková, Alžběta Bláhová
 • Ateliér: BLOK architekti
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Vojice
 • Datum projektu: 2016
 • Realizace: 2018
 • Zastavěná plocha: 123.00m2
 • Plocha pozemku: 765.00m2
 • Typ domu. B- velmi úsporný: Typ domu. B- velmi úsporný
 • Dotace: ne
 • Konstrukční systém: sendvič
 • Zdroj energie / teplo: Biosuntec Home
 • Větrání: Biosuntec Home
Generální partner
Hlavní partneři