F

Fandament ARchitects - Frame House

Předmětná stavba je dvoupodlažní jednogenerační samostatně stojící rodinný dům o zastavěné ploše 242,2 m². Užitná plocha domu bez teras je 221,6 m². Obestavěný prostor je 1172,3 m³. Koncepce domu je založena na dialogu architekta a investora, vychází z vnějších vazeb, dispozičních nároků investora a na hmotném i výtvarném řešení vzešlých z představ architekta. Místo stavby leží v klidné části Zlína, asi šest minut autem do centra města. Pozemek se nachází na rozparcelovaném poli, kde se počítá s další okolní výstavbou. Parcela má tvar obdélníku (cca 37x18 m) s protaženým jižním rohem (na délku kratší strany 28 m), kolem něhož probíhá silnice a obklopuje pozemek ze západu a jihu. Parcela je orientována na jihozápad se západním svahováním a s krásným výhledem jak do údolí, tak na protější svahy. Tato skutečnost determinuje pozici domu.

Foto: eArch

Myšlenka architekta - koncept domu

Otevřenost klienta, fascinace výhledem a maximální efektivita využití prostoru. Tyto výchozí aspekty daly vzniknout elegantnímu konceptu domu – obrazovky shlížející do údolí. Výrazná elementární hmota objektu – obrazovka – přisazená při horní hraně svahu vymezuje dvě úrovně prostoru – veřejného a privátního. Toto uspořádání, kdy dům je umístěn až v zadní části pozemku, umožňuje vytvořit jedinečnou situaci - stavbu otevřít do zahrady s průhledem dále do údolí Zlína na jejím pozadí. Privátní část pozemku není vymezena tradičním způsobem – samotným domem, avšak je definována výškovým rozdílem terénu mezi ulicí a zahradou a v kombinaci s osazenou zelení poskytuje dostatečný pocit soukromí. Do ulice se potom suterén domu otevírá dynamicky se rozšiřujícím zářezem do terénu – vstupem a vjezdem vítajícím uživatele domu. Vstupní část je další významnou částí kompozice návrhu.

Dispoziční řešení

Hlavní vstup a vjezd do garáže v suterénu domu leží na výškové úrovni ulice. Za vstupem se nachází zádveří, z něhož je přístupná prostorná šatna a garáž. V suterénu se rovněž nachází technická místnost a sklad. Po schodišti se následně dostaneme do prvního podlaží.

Foto: eArch

Schodišťový prostor je prosvětlen velkým oknem do zahrady a dlouhá stěna naproti schodišti může sloužit jako domácí galerie, kterou lze posuvnými dveřmi oddělit od privátní části domu se dvěma dětskými pokoji, prostornou koupelnou a šatnou. Z chodby je také možno technickým vstupem vyjít přímo na zahradu za domem. Ze schodišťového prostoru je přímo přístupná pracovna/pokoj hosta a toaleta.

Hlavní obytný prostor domu zahrnuje obývací pokoj a kuchyni s jídelnou. U vstupu do velkorysého obývacího pokoje je situována dominanta místnosti – krbová stěna obložená štípanou horizontálně kladenou břidlicí. Mohutný objem stěny je členěn třemi nikami – jedna slouží na uskladnění otopu, druhá, horizontální, tvoří prostor pro ohniště a třetí je určena pro vystavení uměleckého díla. Niky jsou vyloženy tmavým plechem. Koncepce tmavých nik ve světlém prostoru je dodržena i u stěny s televizí a kuchyňského výklenku. Prostor kuchyně je od obývací části oddělen solitérní, umělecky pojednanou knihovnou. Kuchyňská linka je řešena jako dvouřadá, s velkou pracovní plochou v rámci ostrůvku, jenž poskytuje ze strany jídelny i místa k sezení. Na bílou plochu kuchyňských skříněk navazuje bílé obložení zadní stěny obytného prostoru, ve kterém jsou skryty dveře do spíže a dále do ložnicové části. Při vstupu se nachází koupelna, jejíž objem definuje průchod dále do ložnice. Z ložnice je přístupná také velká šatna.

Foto: eArch

Dispozice domu je řešena kombinací trojtraktového a jednotraktového uspořádání, je přehledná a jednoduchá, klade důraz na maximální efektivitu využití prostoru a jeho kompoziční kvalitu.

Všechny obytné místnosti domu jsou orientovány na jihozápad a mají přímou návaznost na průběžnou lodžii - obrazovku, která rozšiřuje užitnou plochu místností o příjemný venkovní prostor k posezení.

Foto: eArch

Materiálově-konstrukční řešení

Celkové materiálově-konstrukční řešení, včetně typů a odstínů je navrženo dle konceptu a vize architekta. Veškerý finální výběr bude odvislý od společné debaty investora a architekta nad řešením domu a projektem interiéru a bude reflektovat finanční a jiné limity stavby. Cílem řešení je nalézt optimální konfiguraci splňující kvalitativní, finanční, pohledové, ergonomické a sociální potřeby klienta s ohledem na pohodlí a s přesahem do budoucnosti.

Základy budou železobetonové, monolitické – navrženy statikem dle hydrogeologického průzkumu. Svislé konstrukce budou zděné z cihelných tvárnic. Celá konstrukce bude zateplena. Nenosné příčky budou z cihelných příčkovek. Stropní konstrukce suterénu bude řešena monolitickou železobetonovou deskou se skrytými průvlaky dle statického výpočtu. Strop nad 1.NP bude dřevěný trámový se SDK podhledem. Střecha nad objektem bude foliová jednoplášťová přitížena kačírkem.

V jednotlivých místnostech jsou provedeny vícevrstvé štukové omítky bílé barvy. Vnější omítky jsou navrženy světle šedé s výraznou strukturou, fasáda suterénu bude obložena betonovým obkladem navazujícím na opěrné zídky vybíhající od domu. Vnitřní část „obrazovky“, stěna lodžie, je provedena v tmavém velkoformátovém keramickém obkladu navazujícím na výplně okenních otvorů. Zdůrazňuje tak motiv tmavé obrazovky se světlým rámem a dotváří koncept celého domu.

Foto: eArch

Venkovní prostory a zahradní úpravy

Předprostor domu – zářez do terénu – je jedním z výrazných prvků návrhu. Jeho nálevkovitý tvar uživatele vítá a vtahuje dovnitř. Zářez je vyložen z velkoformátových betonových panelů. Z těch jsou rovněž vyskládány opěrné stěny tento prostor definující. Stěny lze nechat porůst popínavými rostlinami. Na pozemek před domem budou po okrajích navezeny mohutné balvany, doplněné o vysoké prorůstající trávy. Pozemek bude osázen ovocnými a okrasnými stromy. Před domem je navržen zapuštěný bazén. Elementární objem domu je doplněn zahradním pavilonem. Ten poskytuje krytý prostor pro posezení a dále plynule přechází v uzavřený zahradní sklad (nebo saunu), který s ním tvoří jeden objem. Zahradní pavilon je řešen jako dřevostavba opláštěná modřínovými latěmi. Z pavilonu vybíhá dřevěná terasa, která ho propojuje s lodžií („obrazovkou“) samotného domu. Terasa je částečně zastřešena napnutou textilní membránou, jež tvoří vzdušný protipól k objemu domu. Mezi domem a přístřeškem lze projít ke krytému parkovacímu stání za domem a dále k zadnímu vchodu do domu a k prostoru pro sušení prádla. Výrazná lodžie, jeden ze základních prvků návrhu, je dlážděna světlým kamenem a její zábradlí je řešeno jako skleněné.

Foto: eArch

  • Ateliér: Fandament architects s.r.o.
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Zlín
  • Datum projektu: 2015
  • Realizace: 2018
  • Užitná plocha: 222.00m2
  • Zastavěná plocha: 242.00m2
Generální partner
Hlavní partneři