H

Hipposdesign - Muzeum horolezectví Turnov

Dne 07/09/2019 se v areálu Muzea Českého ráje v Turnově veřejnosti otevřelo nové Muzeum horolezectví s expozicí „Z Českého ráje na vrcholy světa“, které vzniklo v rámci programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pod názvem „Pro horolezce neexistují hranice“. Expozice věnovaná nejen pískovcovému lezení, které je s lokalitou Českého ráje nezaměnitelně spojeno, vznikla v revitalizované části areálu Muzea vystavěné v roce 1974 prezentující největší olejomalbu ve střední Evropě „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“. Autorem návrhu malby včetně úvodní skici byl M. Aleš a pro Národopisnou výstavu českoslovanskou konající v roce 1895 ho namalovali V. Bartoněk, V. Jansa a K. Mašek. Plátno o rozměru 8,5 x 10 metrů bylo v nové expozici zachováno a stalo se její součástí.

Foto: eArch

Nové Muzeum horolezectví má tři nadzemní podlaží, je propojeno s hlavní budovou muzea a depozitářem. Nejvyšší část expozice věnované vysokohorskému lezení v budoucnu doplní další věnovaná významnému fotografu a horolezci Vilému Heckelovi. Expozice tvoří analogii procházky horskou krajinou. Je vyrobena z březové a dubové překližky kotvené do nosných dřevěných profilů. Atypický vložený mobiliář je vyroben z korianu, doplňuje ho typizovaný mobiliář značky Magis.

Muzeum horolezectví seznámí návštěvníka s vývojem a důležitými milníky, interaktivní prvky pobaví nejen děti, odhalí mnoho fotografií a originálních pomůcek, které byly doposud jen pokladem jejich zhotovitelů, samotných horolezců. Z třetího nadzemního podlaží budovy je možné po exterierové lávce projít do další části areálu Muzea. Novou podobu dostal i parter, je větší, zbaven různých původních přílepků, byly zde osazeny stromy. Součástí parteru je nová elevace sloužící jako místo setkávání, nebo hlediště. Parter bude totiž i nadále využíván pro pořádání kulturních akcí města, tak jak tomu bylo v areálu Muzea v minulosti.

Foto: eArch

Foto: eArch

 • Autoři: Radim Babák, Ondřej Tobola
 • Ateliér: hipposdesign
 • Spolupráce: Zdeněk Sláma
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: turnov
 • Ulice, číslo: Skálova 71
 • PSČ: 511 01
 • Suma: 45 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2014
 • Realizace: 2019
 • Užitná plocha: 498.00m2
 • Zastavěná plocha: 525.00m2
 • Poznámka:
Generální partner
Hlavní partneři