L

Lesní věž

Na místě bývalého lesního koupaliště jsem cítil potřebu vybudovat něco, co by mu vrátilo slávu, kterou během několika desetiletí postupně ztratilo. Prostor vymezený korunami stromů dodává pocit intimity a bylo třeba s touto kvalitou pracovat. Ohniskem zásahu je spodní část objektu, který leží výrazně níž pod hladinou lesního koupaliště, čímž se obě části od sebe izolují. Využití terénu jsem dále využil při navrhování obytných buněk, které jsem zapustil do země.

Charakteristickým rysem těchto buněk je lapidární tvarosloví, obraz rámující světlík nebo dvorek. Vchází se do nich po dlouhých úzkých chodbách z centrálního náměstíčka v dolní úrovni objektu. Součástí dolního patra je i skromná restaurace se zázemím, jak pro provozovatele, tak i pro návštěvníky a v horním patře najdeme kromě veřejných záchodů a sprch také saunu s venkovním bazénkem. Dominantou celého objektu je věž – strážce.

ateliér: Mjölk

  • Autoři: Vu Dinh Quang
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Škola: FUA TU Liberec
  • Datum projektu: 2015
Generální partner
Hlavní partneři