M

Malá architektura pro Velký rybník

Chatařská kolonie kolem Velkého rybníka je zvláštně půvabné místo.

Je to místo s divokou typologií podomácku stloukaných chatiček.Je to místo s nekonečně dlouhými moly.Je to místo s hnízdícími ptáky.Je to místo s úzkými uličkami.Je to místo s výhledem na hory.Je to místo s hrází, co nevypadá jako hráz.Je to místo s pohádkovou Komorou.Je to místo s kolejemi, na kterých projíždí vlak v úrovni očí.Je to místo s močály na březích rybníku.Je to místo s rezavým potůčkem.Je tu hezky.

Velkému Rybníku chybí regulační plán, který by potenciálnímu růstu určoval jasné mantinely. Stopy po nedbalém parcelování z minulosti nám tu zanechaly slepence různého charakteru. Svoboda ponechaná lidové tvořivosti může fungovat do určité míry, avšak zde na Velkém Rybníku se začínají usazovat lidé natrvalo a v bezprostřední blízkosti chatařské kolonie. Bez kontextu na okolí se začalo budovat satelitní městečko. Jeho nerespektující charakter velmi škodí naivním stavením kolem rybníka.

Z našeho pohledu je zapotřebí zabránit expanzi do krajiny a posílit klíčové body Velkého Rybníka. Námi navržené iniciační stavby mají podněcovat k tomu, aby se nejdříve z klíčových míst stala místa silná a tím se podpořila vazba lidí s daným místem. Chceme být opatrní, ale zároveň silní. Z urbanistického hlediska je náš projekt spíše odrazovým můstkem pro budoucí plánování území. Kladli jsme tedy největší důraz na akupunkturní zásahy.

Velký Rybník je opravdu velký rybník. Jeho zástavba se rozprostírá na severním, jihozápadním a jihovýchodním pobřeží. Jeho rozlehlost je z jednoho úhlu pohledu jistou nevýhodou v propojení jednotlivých částí zástavby. Kromě drobných staveb na vytipovaných místech Velkého Rybníka jsme také navrhli kruhové molo dotýkající se břehů jednotlivých částí a tím podpořili jejich sounáležitost. Kompaktní sídlo potřebuje bezpochyby komunikovat.

(1) Na “pláži” mezi jihovýchodní a jihozápadní částí jsme navrhli podlouhlou stavbu pro zastřešení akcí konaných ve Velkém Rybníku. Kromě kavárny se v jejích útrobách schovává i skromná půjčovna lodí. Samým středem objektu prochází veřejné kruhové molo. Toto místo je ohniskem celého Velkého Rybníka.

(2) Vlaková stanice je současně i potenciálním tržištěm a promenádou směrující lidi od nádraží směrem ke kruhu a pomyslnému středu Velkého rybníka. Celá jeho délka kolem osmdesáti metrů je součástí okruhu kolem vodní hladiny, a tak usnadňuje orientaci návštěvníkům přijíždějícím vlakem. Při výstupu na perón ho lze projít napříč a pěšinou vyjít na jedno z veřejných mol, kde se na konci otevře výhled na širokou vodní hladinu a nejdelší kruhové molo. Vzniká tak velmi působivý první dojem.

(3) V severovýchodní části je navržena jednoduchá stavba pro pozorování vodních ptáků, kteří zde hnízdí. Stavba je schovaná v korunách stromů na poloostrově vyčnívajícím z břehu rybníka.

(4) Ovocný sad se rozprostírá na svažitém pozemku na trase mezi autobusovou zastávkou a pláží. Jeho poloha umožňuje místním obyvatelům, ale i kolemjdoucím turistům se na chvíli zastavit a odpočinout si se sklenicí čerstvého moštu. Součástí moštárny je zavěšená plachta, která vytváří příjemný stín přilehlé terase. Za plachtou se rozléhá jablečný sad, kde si návštěvníci mohou odpočinout pod korunami stromů.

(5) Letní kino je umístěno na břehu Velkého rybníka a je jednou ze zastávek na cyklistickém okruhu kolem něj. V uzamykatelné budce je skladováno promítací plátno, pult pro umístění promítačky a zázemí. Přední strana boudy se vyklápí směrem nahoru a tvoří tak stříšku nad prkennou cestou, která vede po celém západním břehu rybníka. Přes cestu sestupují k vodní hladině široké schody, které jsou určené k sezení pro pěší návštěvníky. Před plátnem ve vodě jsou kolíky, které jsou určené k přivazování loděk pro diváky sledující film z pohodlí vlastního člunu. Plátno se napíná před promítáním na pevně do dna zasazený ocelový rám nad vodní hladinou.

(6) Lesní tůňka Komora je schované romantické místo nedaleko Velkého Rybníka. Hladina vody je tu obklopena vzrostlými stromy, které vytváří hranici od okolního světa. U jednoho z břehů trčí z vody betonový sokl, který slouží jako přepad. Na soklu sedí dřevěná krabička s jednou prosklenou stěnou směrem k vodě. Bednička slouží jako samoobslužná sauna a místo k rozjímání.

(7) Pro Velký rybník jsou specifická, někdy až 80 metrů dlouhá, mola, ale většinou slouží jen majitelům pozemků, ze kterých vybíhají. Proto jsme se rozhodli navrhnout veřejná mola na vybraných místech pro kohokoliv, kdo o něj bude stát.

(8) Altánek je drobná stavba umístěna několikrát po obvodu Velkého rybníka. Vytváří body k zastavení a setkávání pro kolemjdoucí i sportovce. Jedná se o jednoduchou konstrukci s plochou střechou a lavičkou k odpočinku. Dvě stěny jsou tvořeny treláží.

(9) Ubytování nad vodní hladinou je přímo přístupné z kruhového mola. Skládá se celkem z jedenácti dřevěných budek o čtvercovém půdorysu se stranou délky čtyři metry. Z pochozího mola se vstupuje rovnou do prvního ze dvou pater objektu tak, že pod úrovní mola se vždy ještě nachází přízemí těsně nad vodou. Vznikly tři základní typy chatky, které se střídají. První budkou, která je zde pouze jedenkrát, je recepce, kde je umístěna správa ubytování v prvním patře a druhém pak sklad např. ložního prádla. Druhým typem je klasické ubytování pro dvě až čtyři osoby. Zde je v prvním patře obývák a ve druhém ložnice. Z přízemí se lze nalodit do člunu, který je příslušenstvím ke každé chatičce. Soukromé molo je přístupné pouze skrz poklop v každé jednotlivé chatce. Ubytovacích budek je podél mola celkem osm, a tak se ubytovací kapacita pohybuje kolem 16-32 lidmi. Poslední je sanitární budka, která obsahuje sociální zázemí k ubytování. Jsou zde záchody a v horním patře sprchy. Odpad je zde řešen pomocí malé chemické čističky uskladněné vždy přízemí této chatky. Celkem jsou zde tyto budky dvě. Rozmístěné jsou po patnácti metrech tak, aby každá sanita byla vždy vzdálená maximálně ob jednu chatku, tím pádem kolem třiceti metrů. Pořadí je recepce – 2x ubytování – sanita – 4x ubytování – sanita – 2x ubytování. V každé budce jsou z úsporných důvodů umístěny mlynářské schody a zařízení je celkově spíše střídmé. Součástí obýváku jsou malá kamna na dřevo k vytápění objektů během chladnějšího období.

(10) Autobusová zastávka je umístěna asi deset metrů od místa, kde se dosud nastupovalo ve směru na Hroznětín. Jedná se o jednoduchou dřevěnou konstrukci s lavičkou částečně krytou proti větru. Součástí zastávky jsou poštovní schránky.

(11) V současnosti je kvůli špatnému stavu vody ve Velkém rybníku využíván zatopený lom na půli cesty mezi Velkým Rybníkem a Ruprechtovem. Pro zpříjemnění koupání jsme navrhli lapidární molo s převlékárnami.

(12) Viz Ruprechtov.

(13) Jedna z turistických cest vede skrze obec Ruprechtov. Na návsi se za velkým dubem stáčí odbočka směřující na místní vršek Ostrý vrch. Je to jeden z nejvyšších pahorků v blízkém okolí Velkého Rybníka. Není tedy divu, že právě sem je umístěna navrhovaná rozhledna. Její konstrukce je založena na čtvercovém půdorysu a vychází z modulu 4x4. Schodiště je dřevěné schodnicové a tvořeno sedmdesáti dvěma schody.

Konstrukce nově navržených dřevěných objektů je založena na principu dřevěné skládačky o jednoduchých tvarech a spojích. Jednotlivé díly se skládají z hranolů nosné konstrukce, ocelových spojů a možné výplně. Dílčí hranoly jsou modřínového dřeva a tvoří základní díly skládačky. Konstrukce mají modul 2 × 2, 2 × 4 nebo 4 × 4, který se stále opakuje a sjednocuje všechny objekty. Konstrukční spoje jsou navrženy svařované ocelové plechy ve tvaru “T” nebo “L”. Ocelové spoje budou upevněny šrouby M10. Konstrukce je založena na kamenných patkách upevněných pomocí již zmíněných ocelových spojů ve tvaru “T”. Vzniklý skelet je možné vyplnit nejrůznějšími panely nebo je nechat prázdné. Skeletová konstrukce je ideově založena na jednoduchosti a tvárnosti. Její využití je tak velice variabilní a je možné ho využít pro veškeré potřeby Velkého Rybníka.

Generální partner
Hlavní partneři