M

Mateřská škola Guastalla

Udržitelnost a bezpečnost dětí na nejvyšší úrovni

Italský architektonický atelier MCA (Mario Cucinella Architects) se stal vítězem architektonické soutěže vypsané v únoru 2014 na návrh i provedení stavby nové mateřské školy v regionu Guastalla (Reggio Emilia, Itálie). Nová školka měla nahradit dvě školní budovy zničené zemětřesením, které oblast zasáhlo v květnu 2012. Zadáním bylo, aby se do školky vešlo až 120 dětí ve věku od 0 do 3 let.

Cílem projektu architektonického atelieru MCA bylo podněcovat interakci dětí s okolním prostředím, a to s představou, že se tím děti budou ”učit”. A proto zde není nic ponecháno náhodě, od rozložení vzdělávacích zón až po výběr materiálů použitých v konstrukci.S tímto pojetím souvisí i propojení a návaznost vnitřních a vnějších prostor.

Architektonické prvky nové mateřské školy z dílny MCA vytvářející základní tvarové pojetí interiéru, jeho členění a uspořádání, výběr použitých materiálů, jež už dopředu počítají s modelací pomocí pronikajícího slunečního světla, barvy, zvuky, doteky – to vše je navrženo s ohledem na pedagogický a edukativní růst dítěte.

Konstrukce je vesměs založená na přírodních materiálech s minimálním dopadem na životní prostředí. Jedná se především o dřevěnou nosnou konstrukci tvořenou dřevěným nosným rámem, a tedy ideálním materiálem s vynikajícími tepelně izolačními schopnostmi.

Vysoce účinná tepelná izolace, optimální použití transparentních prvků, využití moderních systémů pro jímání a využití srážkové vody a aplikace fotovoltaického systému na střechu budovy dovolí minimalizovat použití klasického mechanického zařízení pro zajištění energetických požadavků na provoz budovy.

Děti zde tedy přicházejí do komplexního a současně známého a přátelského prostředí, kde mohou rozvíjet své schopnosti zkoumáním speciálních vlastností každého jednotlivého prvku. A dokonce i prostory, které propojují třídy a laboratoře, jsou navržené tak, aby probouzely zvídavost a přinášely potěšení.

Podél spojovacích chodeb jsou navržena různá rozšíření a výklenky, místa ke hrám a společenským setkáním, koutky, v nichž se můžete zastavit, průhledné úseky, jimiž můžete pozorovat hrající si děti, nebo na ně jen cestou kolem nakouknout. Začíná to již u vnitřního orientačního systému a zvláštní důraz je kladený na smyslově zajímavou cestu venku, v okolí školy, která integruje stávající vzrostlé stromy a obklopuje celou konstrukci za vzniku chráněné oblasti vhodné pro nejrůznější aktivity dětí, vychovatelů i rodičů.

Generální partner
Hlavní partneři