M

M&P Architekti - revitalizace náměstí ve Stříbře

Stříbro je město s 7900 obyvateli ležící 25 km západně od Krajského města Plzně. První zmínka o městě padá do roku 1183 n.l.

Jádro města je semknuto do kruhu, jehož pomyslným středem je budova renesanční radnice. Základní koncept náměstí vychází ze struktury historického centra města, zvýrazňuje historicky významné monumenty a doplňuje je soudobým řešením za použití přírodních materiálů. Část dlážděné plochy vodního parteru v jihovýchodním rohu náměstí tvoří mozaika fasády dnes již neexistujícího minoritského kláštera. V trase původní významné středověké evropské kupecké stezky je do dlažby vložena „stříbrná brož - kilometrovník“. Pískovcová kašna před radnicí je zachována v původním místě. Celé náměstí je osvětleno nasvícením fasád a osmi dvanáctimetrovými lampami, které byly autory projektu designově navrženy přímo pro toto místo se symbolikou přilétajících ptáků. Na východní straně náměstí vytváří stříhaná alej platanů společně s vodními prvky a nově vybudovanou pohledovou stěnou „novou východní frontu“. Betonová stěna nese skleněné desky, na kterých je v češtině, angličtině a němčině popsán historický vývoj města jeho památky, zajímavosti a turistické cíle v okolí.

 Významnou změnou je omezení frekvence provozu automobilů a stanovení nových pravidel průjezdnosti.

Foto: eArch

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři