M

MS plan - Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP

Rámcem pro zasazení nové budovy CPTO je půdorys bývalého nemocničního areálu. Mohutné deskové objekty řazené za sebou možná vyhovovaly provozu nemocnice, v kontextu současného univerzitního kampusu však neodpovídají. Kampusu dominuje budova fakulty užitého umění a designu v severní části, zbytku kampusu však schází srozumitelný výraz i přehledná organizace.

Novostavbu centra jsme navrhli jako kompozici strukturovaných pavilonů vrostlou do svahu nad centrem města, uzavírající kampus na jižní straně. Nízkopodlažní terasovité pavilony vytvářejí dvojici atrií. Ta prosvětlují a osvěžují vnitřní prostory a nabízejí nový rozměr veřejného prostoru s klidnou atmosférou podobnou meditativním zahradám nebo klášterním ambitům. Hlavní komunikační osa propojuje vstupy do objektu a tvoří hlavní tepnu protínající všechny pavilony. Charakterem střešní krajiny jsme pocitově i fakticky navázali na okolní parkovou zeleň a budovu CPTO začlenili do přirozeného prostředí. Zvolili jsme jednoduchý, střídmý a civilní výraz snadno prostupné a otevřené architektury bez zbytečného monumentálního charakteru. Osazení pavilonů do terénu není jen prostým průnikem hmot, nýbrž sofistikovanou interakcí, kdy terén vychází vstříc stavbě a stavba se přizpůsobuje terénu. Nové centrum vnáší do kampusu přehlednou organizaci forem a definuje jedinečný veřejný prostor s relaxační zónou atrií a střešních zahrad s výhledem do údolí Labe.

Foto: eArch

Vnitřní strukturu jsme maximálně přizpůsobili funkčním požadavkům; do severního pavilonu – nejblíže středu kampusu, rektorátu a Multifunkčního centra – umisťujeme děkanát, administrativní vedení fakulty, aulu s kapacitou devadesáti posluchačů i menzu přístupnou jak z vnitřní komunikační osy, tak zvenčí. V severní části jsou umístěny i učebny, posluchárny a laboratoře. Střed struktury tvoří pavilon Fakulty životního prostředí. Kanceláře a provozní místnosti jsou situovánu v jižní části; katedry fyziky i chemie jsou umístěny na spodních podlažích. Akcentem nového centra je dvoupodlažní nástavba s meteorologickou laboratoří a observatoří se slunečním dalekohledem na otočné kryté pozorovací plošině. 

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři