M

MS Plan, vítězný návrh soutěže ""Potenciál města Žďár nad Sázavou""

Atraktivní součást města

Těžištěm lokality se stává nová tržnice a sympatické náměstí definované průčelím navržené architektury, která vytváří přívětivá atria, nové pasáže a ulice vedoucí do historického centra. Zelené vnitrobloky s dětskými hřišti a komunitními zahradami pro rekreaci a zpříjemnění volného času doplní předzahrádky nových bytů, které jsou příjemným benefitem bydlení v prvním nadzemním podlaží.

Revitalizace města Žďár nad Sázavou, MS Plan

Nový život lokalitě vdechne i citlivá rekonstrukce stávajících objektů, které spolu s novou výstavbou nabídnou víceúčelové prostory vhodné pro podnikatelské inkubátory, tradiční kanceláře, coworkingové prostory, ordinace, školku, kadeřnictví, kavárny nebo cestovní kancelář. Revitalizace se dočká i předprostor historického hřbitova v jižní části, ze kterého se stává pietní piazzetta obohacená vodní plochou.

Revitalizace města Žďár nad Sázavou, MS Plan

Významná je i schopnost konceptu přinést první pozitivní „hmatatelné“ výsledky v krátkém čase, aniž by to znamenalo enormní zátěž pro městský rozpočet. Rozvoj města reaguje i na klimatickou změnu. Zelené akumulační střechy a terasy nejsou jen pěkné na pohled, ale aktivně přispívají k důslednému hospodaření s dešťovou vodou, která je následně využita pro zavlažování stromů a zeleně v nové atraktivní lokalitě.

Revitalizace města Žďár nad Sázavou, MS Plan

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou obklopený chráněnou krajinnou oblastí Žďárských vrchů je přívětivým městem s tradicí železářství, průmyslového strojírenství i slévárenství a bohatou kulturní historií, spjatou mimo jiné s architektonickým odkazem Jana Blažeje Santini-Aichela. Výstavba Žďárských strojíren a sléváren po druhé světové válce znamenala nárůst počtu obyvatel a proměnu města i příměstské krajiny. Tam, kde stávaly historicky cenné domy, vyrostla sídliště a obchodní střediska. Dnes je centrem města jeho historické jádro, magistrálou oddělené od východní části města, kde byla postavena budova základní školy, relaxační a obchodní centrum, improvizovaná tržnice a několik menších obchodů, kaváren a restaurací. Naneštěstí, modernizující tendence ponechaly východní část města bez kvalitního a smysluplného veřejného prostoru.

Generální partner
Hlavní partneři