O

Ondřej Kaluš - Rodinný dům Zvole u Prahy

Návrh pasivního rodinného domu mladé rodiny na parcelu v původně chatové osadě Černíky u Zvole vznikl překvapivě jednoduše. Mnohé vyplynulo ze stávajícího stavu pozemku se spoustou vzrostlých stromů, které byly situovány více či méně záměrně okolo starší chaty, kterou její majitel vystavěl co nejdále od silnice při severní hranici pozemku. Atmosféra hrabalovské chatové osady je zde i přes narůstající počet domů pro trvalé bydlení stále přítomná, rovinaté řídce zalesněné pozemky ukrývají stavby a stavbičky rozličných tvarů, úzké cesty jsou lemovány původními převážně drátěnými ploty s nánosem emailů v několika vrstvách. 

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Charakter a způsob zástavby odlišný od tradičního venkovského uspořádání umožnil tvarovat přízemní dům jako americký bungalov s ekonomicky řešeným sbíjeným krovem a těsným kontaktem se zahradou. Na rozdíl od jiných záměrů zde byla hotová zahrada s prověřeným členěním prostoru. Majitelé svůj pozemek dobře znali a jejich preference týkající se umístění domu na pozemku dávaly smysl. 

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Dům stojí víceméně tam, kde stávala chatka, hlavní pobytová místnost je orientována k jihu, s výhledem na vzrostlý ořešák přes velkoryse prosklené nároží s vazbou na krytou venkovní terasu téměř v úrovni terénu. K dětským pokojům náleží od západního slunce nestíněná rohová část pozemku schovaná před zraky kolemjdoucích za borovým hájem okupujícím jižní plochu zahrady od domu až k plotu podél ulice. Dětské pokoje jsou svým způsobem místnosti s denním pobytem, podobně jako obývák a odpolední slunce je zde v přechodných ročních obdobích, na rozdíl od jiných místností, vítaným hostem. V létě v době, kdy děti nebudou na táboře, nebo u babičky sluneční paprsky odstíní žaluzie. Dětské pokoje lze dětem v raném věku propojit a užívat jako hrací a spací kout, v pozdějším školním věku lze oba naopak prostory oddělit a užívat jako dva samostatné studentské pokoje.

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Ložnice rodičů žádný výjimečný pohled neskýtá, orientace na sever s výhledem do vegetace podél plotu má jiné výhody: představuje teplotní stabilitu bez nutnosti stínění a dostatek soukromí. Severním směrem je rovněž orientována minimalistická pracovna přístupná ze severo-východního rohu obýváku, ve které je možno nouzově přespat, nebo se příležitostně věnovat práci. Chodba noční části domu je lemována vestavěnou skříní, šatna u vstupu je propojena s technickou místností uspořádání představuje povinnou praktičnost návrhu rodinného domu zohledňující akustické dopady přítomných technologií. Na jižní fasádě je hned vedle vstupu umístěn zamykatelný sklad sportovního náčiní, kde lze bezpečně zaparkovat oblíbený mtb, nebo zpocenou hokejistickou výstroj. Parkovací stání se nacházejí na jihu hned za vjezdem na pozemek a v budoucnu budou jednoduše zastřešena formou dřevěného carpotu s plochou střechou.

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Dům má jednoduchý obdélníkový tvar s mírně sklonitou plechovou střechou, vnější plášť je s odkazem na nosnou dřevěnou konstrukci tvořen obkladem z modřínových prken, fasáda zapuštěné niky okolo pobytové terasy při jiho-východním rohu zahrnující vstup do domu je obložena ušlechtilejšími jedlovými prkny, na sraz, beze spár, okna jsou dřevo-hliníková s trojsklem. 

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Rozdíl v obkladech reprezentujících hlavní hmotu a niku s pobytovou terasou vynikne s postupující patinou modřínového obkladu exponovaného nepřízni počasí v kontrastu s jedlovým obkladem v kryté nice.

Snad se povedlo navrhnout kompaktní minimalistický rodinný dům s úzkou vazbou na stávající zahradu, postavený z obnovitelných materiálů a provozovaný nízkoenergeticky, který poskytuje svým obyvatelům udržitelný komfort bez nutnosti dělat nepřijatelné estetické a ekonomické ústupky. A snad v chatové osadě nepůsobí jako pěst na oko.

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

Rodinný dům Zvole u Prahy, Ondřej Kaluš © Peter Fabo

  • Autoři: Ondřej Kaluš
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Zodpovědný projektant: Chytrý dům s.r.o.
  • Generální dodavatel: Chytrý dům s.r.o.
  • Město: Zvole
  • Ulice, číslo: Černíky
  • Datum projektu: 2018
  • Realizace: 2019
  • Užitná plocha: 160.00m2

Související architekti

Generální partner
Hlavní partneři