O

OPENBOOK systém modulových dřevostaveb

Geometrie pootevřené knihy navazuje na koncept Sokratova ideálního slunečního domu. Každý modul je tvořen třemi trakty: severním - vstupem, zázemím, soc. zařízením, středním - hlavním prostorem a jižním - terasou. Sluneční paprsky v zimním období procházejí prosklenou fasádou a prohřívají interiér. V létě geometrie zastřešení terasy stíní tak, aby se interiér nepřehříval. Příjemné klima je zajištěno přirozeným provětráním v ose sever-jih. Zastínění i míru soukromí lze navíc regulovat vnějšími roletami, a to samostatně pro každý modul.

Moduly, ze kterých se OpenBook skládá, je možné instalovat pomocí jeřábu. Systém řazení modulů umožňuje přizpůsobit vnitřní dispozici různým potřebám. Bonusem je prostorná jižní terasa a pohodlné posezení poskytují i „ochozy“ na bocích.

Založení na zemních vrutech a malá hmotnost modulů podstatně rozšiřují možnosti umístění stavby. Je možné využít i pozemky, které dosud nebylo možné z důvodu komplikované geologie zastavět. Zásahy do okolního prostředí jsou minimální, odpadá rekultivace pozemku po případném přemístění.

OpenBook je navržen speciálně pro drobné podnikání, může však plnohodnotně sloužit i k rekreaci nebo občanské vybavenosti. Nechte se inspirovat otevřeností a světlem v interiéru. Využijte OpenBook jako kancelář, showroom, infocentrum, obchod, kavárnu, nebo luxusní chatu.

Vzorovou stavbu je možné navštívit, více info na: www.openbookpro.com

Salon dřevostaveb je nesoutěžní přehlídka kvalitní moderní architektury ze dřeva. Formou výstavy, přednášek, projekcí a odborné literatury nabízí jedinečnou příležitost zhlédnout na jediném místě výběr toho nejlepšího, co v tomto oboru za poslední rok vzniklo. Přehlídka má těžiště na veletrhu Dřevostavby. Po zbytek roku se pak výstava pravidelně představuje i v dalších městech České republiky a na Slovensku. Přehlídka Salon dřevostaveb je určena především široké veřejnosti, které se snaží zprostředkovat nejširší možné spektrum informací o rychle se rozvíjejícím odvětví dřevostaveb. Setkávají se zde také architekti a odborníci nejen z České republiky, ale z celého světa. V uplynulých letech jsme měli možnost setkat se zde s architekty z Kanady, Norska, Rakouska, Finska a Belgie.

Více informací naleznete na www.salondrevostaveb.cz.

 

Související architekti

Generální partner
Hlavní partneři